Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση.

  Οδηγίες για εξετάσεις με φυσική παρουσία
Όνομα: Odigies_exetaseon_fysiki_parousia.pdf, Ανέβηκε: 29/5/2020 20:01, Μέγεθος: 194kb
Παρασκευή, 29 Μαίου 2020 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Πρόσκληση Γ.Σ. της 02/06/2020
Όνομα: prosklisi_GS_2020_06_02.pdf, Ανέβηκε: 29/5/2020 18:36, Μέγεθος: 284kb

Σας ενημερώνουμε ότι, η επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου 2020, θα διεξαχθεί κανονικά και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, όσον αφορά το διάστημα από 1/6 έως και 12/6/2020.

Για τις νέες ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων της αναβληθείσας εβδομάδας 25/5-29/5, θα ενημερωθείτε μέσω νεότερης ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με την από  26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επισυνάπτεται), καλούνται οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές  εκτός Ε.Ε. και οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές  εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία της Σχολής για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα.

  Οδηγία Υ.ΠΑΙ.Θ. για Αλλοδαπούς-Αλλογενείς φοιτητές
Όνομα: Οδηγία_Αλλοδαποί-Αλλογενείς_Φοιτητές_26052020.pdf, Ανέβηκε: 27/5/2020 11:30, Μέγεθος: 617kb

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση κωλύματος, όπως επικοινωνήσουν άμεσα (εξαιρούνται όσοι το έχουν ήδη πράξει), με τους διδάσκοντες των μαθημάτων που τους αφορούν, κατά περίπτωση.

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα: Beauty Studies.pdf, Ανέβηκε: 26/5/2020 13:16, Μέγεθος: 476kb
Δευτέρα, 25 Μαίου 2020 - Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 13/07/2020       Λήξη ΠΑ: 12/08/2020

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2020       Λήξη ΠΑ: 31/10/2020

 

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2020–31/10/2020

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2020:

i) επιλέγοντας το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019–2020,

ii) κάνοντας εγγραφή στην «Πρακτική Άσκηση 2020» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ, και

iii) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(3) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

(4) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής υπογράφει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Κάθε φοιτητής θα επισκέπτεται το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ μία μόνο φορά (Δευτέρα ή Τετάρτη), κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον κ. Βασιλακόπουλο, για να:

  • παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα για το IBAN,
  • να προσκομίσει τα πέντε (5) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας,
  • να υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΑ, και
  • να παραλάβει τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Ο φοιτητής δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα εξυπηρετείται από ειδική θυρίδα.

Η ανωτέρω επίσκεψη πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

13/07/2020

01/09/2020

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/06/2020

22/07/2020

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2020)

 

 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, χωρίς συνεννόηση, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Τα έγγραφα θα βρίσκονται σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Ειδικά οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο, θα παραλάβουν τα αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας την Δευτέρα 29/06/2020.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ στεγάζεται σε νέο χώρο, στο πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο.

  • Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.
     
  • Όσοι φοιτητές έχουν συμφωνήσει με κάποιον ΦΥ και προτίθενται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούνιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βασιλακόπουλο, μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020.

(5) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνει βάσει διαδικασίας που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2020. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora_2020.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 1380kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 451kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 83kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 92kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 75kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:30, Μέγεθος: 12kb
Δευτέρα, 25 Μαίου 2020 - Πρακτική Άσκηση

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2020. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 187566, 187567, 187572, 187573, 187574 και 187575.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 5η/6/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  Ανακοίνωση Φοιτητικής Μέριμνας
Όνομα: Βραβεία Χρυσοβ_Κονδ_2017_2018.pdf, Ανέβηκε: 22/5/2020 11:57, Μέγεθος: 317kb

Με βάση την ΥΑ, που κυκλοφόρησε χθες, και εν αναμονή της προβλεπόμενης σε αυτή σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, τα μαθήματα που είχαν προγραμματιστεί να εξεταστούν κατά την πρώτη εβδομάδα της πτυχιακής εξεταστικής αναβάλλονται.

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα ανακοινωθούν (πάντα υπό την αίρεση νέων αποφάσεων) το αναθεωρημένο πρόγραμμα της επί πτυχίω εξεταστικής και το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου.

‹ Νεότερες1234...260Παλαιότερες ›