ΕργαστήριοΕπιστήμηςκαιΤεχνικήςτωνΥλικών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων:

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ «Προστασία Μνημείων» και υποστηρίζει ενεργά τη Β' Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης».

Ερευνητικές δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Υπολογιστική μηχανική των υλικών
 • Μελέτη δομής - ιδιοτήτων των υλικών
 • Χαρακτηρισμός, έλεγχος ποιότητας και σχεδιασμός των υλικών
 • Μελέτη ιστορικών και σύγχρονων κατασκευών και τέχνεργων - διάγνωση και μέθοδοι αποκατάστασης
 • Μελέτη και σχεδιασμός καινοτόμων υλικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αειφόρο σύγχρονη δόμηση

Εξοπλισμός

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Οπτική μικροσκοπία
 • Θερμική ανάλυση (DTA, DSC, TG, TMA)
 • Πορομετρία υδραργύρου
 • Όργανα μη καταστεπτικού ελέγχου (Θερμογραφία υπερύθρου, σύστημα υπερήχων, γεωραντάρ, φορητή ψηφιακή μικροσκοπία, φορητό φασματοφωτόμετρο)
 • Όργανο ρόφησης-εκρόφησης υδρατμών και διατάξεις για τη μελέτη της υγρομετρικής συμπεριφοράς των υλικών
 • Θάλαμοι επιταχυνόμενης γήρανσης (αλατονέφωση, UV, θερμικοί κύκλοι, προσομοίωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης)

Παροχή υπηρεσιών

Το εργαστήριο έχει δυνατότητες παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (βιομηχανία, κατασκευές, πολιτιστική κληρονομιά) σε θέματα που σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο, τη φθορά και την προστασία υλικών και κατασκευών. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα για πραγματογνωμοσύνες και γνωματεύσεις.