Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της Σχολής - εκτός από το "Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου και Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων"- είναι κατανεμημένα στους Τομείς και λειτουργούν υπό την ευθύνη και την επίβλεψή τους.

Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου και Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων
Τομέας Χημικών Επιστημών
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς
Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εργαστήριο Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλικών
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας