ΕργαστηριακήΜονάδαΝανομηχανικήςκαιΝανοτεχνολογίας

Η "Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας", R-NanoLab βρίσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε το 2006 και ερευνητική ομάδα του έχει εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, την παραγωγή και το Χαρακτηρισμό Προηγμένων-, Σύνθετων- και Νάνο-Υλικών.

Σύνδεσμοι