Εισαγωγή

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην κοινότητα της Σχολής και σε ενδιαφερόμενους εκτός Σχολής και καλύπτει τα εξής θέματα :

  • Τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις της Σχολής

  • Την ιστορία της Σχολής

  • Τη διοικητική οργάνωση της Σχολής

  • Την οργάνωση των σπουδών

  • Το πρόγραμμα σπουδών

  • Τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού της Σχολής.