ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2019, ότι η παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της εγγραφής στην ΠΑ 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/3/2019.

Η κατάθεση των εν λόγω εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (ισόγειο κτιρίου Μηχανολόγων, δίπλα στο εστιατόριο) θα ολοκληρωθεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 29/3/2019:        10:30–13:30

Δευτέρα 1/4/2019:                10:30–13:30

Τετάρτη 3/4/2019:                 10:30–13:30

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Η COLGATE-PALMOLIVE προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2019. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 160506, 160507, 160508, 160509, 160510 και 160511.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 1η/4/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2019.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική Άσκηση 2019» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (ισόγειο κτιρίου Μηχανολόγων, δίπλα στο εστιατόριο) τα ακόλουθα έγγραφα:

i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπάρχει προμήθεια για την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

iv) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Η κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά το χρονικό διάστημα 13/3/2019–29/3/2019.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική Άσκηση 2019», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση που τα έχουν ήδη καταθέσει, θα τα αναζητήσουν κατά την προσέλευσή τους στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ.

Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 8/7/2019         Λήξη ΠΑ: 7/8/2019

Έναρξη ΠΑ: 1/10/2019      Λήξη ΠΑ: 31/10/2019

 

Περίοδος Υλοποίησης: 1/5/2019–31/10/2019
 

Οι διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2019 θα προσομοιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, με αυτές της ΠΑ 2018 (ανακοίνωση 07 Μαρτίου 2018). Εντός των επομένων ημερών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση που θα τις περιγράφει λεπτομερώς.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  Οδηγίες Εγγραφής
Όνομα: odhgies_eggrafhs.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 14:45, Μέγεθος: 112kb
  Βεβαίωση IBAN
Όνομα: vevaiosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 14:44, Μέγεθος: 26kb

Η εταιρεία Equinor με έδρα τη Νορβηγία έχει προκηρύξει θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο του καλοκαιριού 2019 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_statoil/external/en_US/jobDetails.do?functionName=getJobDetail&jobPostId=18680&localeCode=en-us

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αν. Καθ. Ε. Βουτσά.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) την περίοδο 1/10 - 31/10/2018, ότι θα πρέπει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων ορίζεται η Τρίτη 13/11/2018.

Η προσέλευση των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ θα είναι δυνατή τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 

Παρασκευή      9/11/2018:     11:00 - 14:00

Δευτέρα         12/11/2018:     11:00 - 14:00

Τρίτη              13/11/2018:     12:30–14:30

 

Τονίζεται ότι εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθίσταται επισφαλής η καταβολή της αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί πρακτική άσκηση για φοιτητές/ήτριες STEM (μηχανικοί, φυσικές επιστήμες, υπολογιστές). Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδα), εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 μήνες) και οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) κατά την περίοδο 1/10 – 31/10/2018 ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τέσσερα (4) αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, κατά το χρονικό διάστημα 3/9/2018 - 10/9/2018 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00–13:00).

Τονίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής που θα αναγράφεται στα πρωτόκολλα συνεργασίας δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης/8/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η SUSTCHEM Engineering AE προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης με αντικείμενα την εκπόνηση χημικοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών και τον ενεργειακό έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η θέση αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο του 2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 150386). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Γκορόγια στο e–mail: info@suschem.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

Η Dow Hellas προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής πολυστερίνης στο Λαύριο Αττικής. Οι θέσεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τα χρονικά διαστήματα 2/7–1/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149501) και 1/8–31/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149512). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μελισσείδη στο τηλέφωνο 2292062205 ή στο e–mail: akmelisseidis@dow.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο «ΙΟΛΗ», στο Μοσχοχώρι Λαμίας, για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146706 και 146710.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν άμεσα τα βιογραφικά τους στο email: dimitris_mazos@heineken.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ