ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 13/07/2020       Λήξη ΠΑ: 12/08/2020

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2020       Λήξη ΠΑ: 31/10/2020

 

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2020–31/10/2020

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2020:

i) επιλέγοντας το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019–2020,

ii) κάνοντας εγγραφή στην «Πρακτική Άσκηση 2020» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ, και

iii) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(3) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

(4) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής υπογράφει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Κάθε φοιτητής θα επισκέπτεται το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ μία μόνο φορά (Δευτέρα ή Τετάρτη), κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον κ. Βασιλακόπουλο, για να:

 • παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα για το IBAN,
 • να προσκομίσει τα πέντε (5) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας,
 • να υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΑ, και
 • να παραλάβει τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Ο φοιτητής δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα εξυπηρετείται από ειδική θυρίδα.

Η ανωτέρω επίσκεψη πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

13/07/2020

01/09/2020

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/06/2020

22/07/2020

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2020)

 

 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, χωρίς συνεννόηση, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Τα έγγραφα θα βρίσκονται σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Ειδικά οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο, θα παραλάβουν τα αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας την Δευτέρα 29/06/2020.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ στεγάζεται σε νέο χώρο, στο πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο.

 • Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.
   
 • Όσοι φοιτητές έχουν συμφωνήσει με κάποιον ΦΥ και προτίθενται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούνιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βασιλακόπουλο, μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020.

(5) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνει βάσει διαδικασίας που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2020. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora_2020.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 1380kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:28, Μέγεθος: 451kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 83kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 92kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:29, Μέγεθος: 75kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 25/5/2020 16:30, Μέγεθος: 12kb

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2020. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 187566, 187567, 187572, 187573, 187574 και 187575.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 5η/6/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του 2020 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των προβλεπόμενων εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 24η Μαΐου 2020.

Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2020, όπου θα περιλαμβάνονται και οδηγίες για την προσέλευση των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του 2020 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των προβλεπόμενων εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 10η Μαΐου 2020.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του 2020 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των προβλεπόμενων εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 26η Απριλίου 2020.

Από τα εν λόγω έγγραφα, βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών ή/και εκδίδονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN,
 • έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν άμεσα στον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), σε μορφή pdf.

Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ και η Βεβαίωση ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΜΠ, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο) μόνο το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2020.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019–2020.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική Άσκηση 2020» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή pdf:

i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπάρχει προμήθεια για την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

iv) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΕΜΠ, μετά τη λήξη της αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΜΠ, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο) μόνο το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου (θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες).

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων είναι 31η/03/2020.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική Άσκηση 2020», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν, να καταθέσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβουν τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, μετά τη λήξη της αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΜΠ. Σε περίπτωση που τα έχουν ήδη καταθέσει κατά το παρελθόν, θα τα αναζητήσουν κατά την προσέλευσή τους στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 29/06/2020       Λήξη ΠΑ: 28/07/2020

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2020       Λήξη ΠΑ: 31/10/2020

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΕΜΠ
Όνομα: anakoinosi_grafeio_pa_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 965kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN
Όνομα: vevaiosi_iban_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 111kb
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  StartUp Career Day
Όνομα: Startup Career Day.pdf, Ανέβηκε: 27/2/2020 14:53, Μέγεθος: 398kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) έως την 31η/10/2019, ότι θα πρέπει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 2. Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 3. Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)
   
 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
   
 6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2019–11/11/2019.

Τονίζεται ότι εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθίσταται επισφαλής η καταβολή της αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foitith.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 83kb

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ δεν θα εξυπηρετηθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ την Παρασκευή 21/06/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου (κωδικός 168428 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Η μία (1) αφορά την περίοδο 1/8–31/8/2019 και οι άλλες δύο (2) την περίοδο 1/10–31/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο egt@titan.gr, μέχρι την 26η/6/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.