ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Η COLGATE - PALMOLIVE προσφέρει δύο (2) θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης: α) MAINTENANCE (MA_INT/0612), β) ENGINEERING SERVICES (ENG_INT/0612). Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στην COLGATE - PALMOLIVE, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/6, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Πρακτική άσκηση στην COLGATE-PALMOLIVE
Όνομα: newsdoc_414_5_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 94kb

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στο διυλιστήριο παραγωγής λιπαντικών προϊόντων της CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ στον Ασπρόπυργο (ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών, προσθέτων, παραγόμενων και διακινούμενων προϊόντων του διυλιστηρίου), καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο https://ww2.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=6795 ή στο www.cyclon.gr (στο ηλεκτρονικό πεδίο Τομείς Ενδιαφέροντος να σημειωθεί Πρακτική ¶σκηση).

Για τη μετάβαση στο χώρο πρακτικής άσκησης διατίθεται λεωφορείο από την εταιρεία.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που αναζητούν φορέα υποδοχής για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2012, προτείνεται να εκτυπώσουν την ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και να την προσκομίζουν σε όποιο φορέα υποδοχής ζητά κάποιο έγγραφο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ που να αναφέρεται στις διαδικασίες της Πρακτικής ¶σκησης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Επιστολή Προέδρου Σχολής
Όνομα: newsdoc_408_3_5_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 1107kb
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Στην ιστοσελίδα http://eep.ntua.gr/ έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για το  φετεινό Vulcanus: Πρακτική ¶σκηση Φοιτητών Ευρωπαϊκών χωρών σε Ιαπωνικές  Βιομηχανίες (2012-2013).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕRASMUS ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο παρακαλούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαίωση καλής εκτέλεσης, έκθεση πεπραγμένων, ερωτηματολόγιο φοιτητή, αναφορά φορέα υποδοχής) στη Γραμματεία της Σχολής, έως την Παρασκευή 18/11/2011.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Η εταιρεία P&G (PROCTER & GAMBLE) προσκαλεί τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνεται στις 5 Δεκεμβρίου 2011, προσφέροντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αμειβόμενης Πρακτικής ¶σκησης στη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό.

  Ημέρα Καριέρας
Όνομα: newsdoc_365_11_11_2011.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 87kb
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ που πραγματοποίησαν την  Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2011 δεν θα αποζημιωθούν από τον Τακτικό  Προϋπολογισμό του ΕΜΠ, αλλά θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να  λάβουν τμήμα της αποζημίωσής τους από το ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου,  προβλέπονται τα ακόλουθα ποσά αποζημιώσεων για ελάχιστη διάρκεια  Πρακτικής ¶σκησης πέντε (5) εβδομάδων:

 (α) Εντός Ελλάδος: 374 €, και
 (β) Εκτός Ελλάδος, αλλά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 650 €.

Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές πραγματοποίησαν την Πρακτική τους ¶σκηση  σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα λάβουν καμία αποζημίωση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

‹ Νεότερες1...11121314Παλαιότερες ›