ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 1/3/2013.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ (www.cyclon.gr) ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στον Ποιοτικό Έλεγχο του διυλιστηρίου στο Ασπρόπυργο, με εναλλασσόμενο ωράριο απασχόλησης ( 07:00-15:00 και 13:00-21:00), στα πλαίσια της Πρακτικής ¶σκησης. Όσοι φοιτητές του 5ου έτους (ή επί διπλώματι) επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εν λόγω εταιρεία, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgkargkasoula@konkat.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Πέμπτη 20/12/2012.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου εκτελούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση, καλούνται να το δηλώσουν άμεσα, έως και την Πέμπτη 20/12/2012, στο dimvass@central.ntua.gr, ανεξάρτητα με το εάν πρόκειται να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2012 ή του 2013.

Απαιτείται, δε, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής αμέσως μετά την περάτωση της πρακτική τους άσκησης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση έως και την 16η/11/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Παρασκευή 30/11/2012.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου πρόκειται να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μετά την 16η/11/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά την 7η/12/2012.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 23/11/2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2012

Η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) φοιτητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στον Ποιοτικό Έλεγχο του διυλιστηρίου στο Ασπρόπυργο, με εναλλασσόμενο ωράριο απασχόλησης ( 07:00-15:00 και 13:00-21:00).

Όσοι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εν λόγω εταιρεία, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgkargkasoula@konkat.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο Τμήμα Regulatory Affairs and Environmental Management (διαχείριση φακέλων προϊόντων, registration των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, sύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, επισκέψεις και εκπαίδευση στα τμήματα ποιότητας και παραγωγής του εργοστασίου καλλυντικών), στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@korres.com, γράφοντας ως Subject «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση έως και την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Τετάρτη 12/9/2012. Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση μετά την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά την 5η/10/2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012

Οι εταιρείες του ομίλου PepsiCO (Tasty Foods και PepsiCo-ΗΒΗ) ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στις Πωλήσεις και στη Διοίκηση Παραγωγής, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στις εταιρείες του ομίλου PepsiCO, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioulia.ieromonahou@pepsico.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας επτά (7) εβδομάδων στο τμήμα συσκευασίας της COLGATE - PALMOLIVE (διεξαγωγή μετρήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χαροκιβωτίων: συμπιεστότητα, βάρος, σύσταση χάρτου, και των φιαλών: συμπιεστότητα, βάρος, πάχος - στατιστική ανάλυση των μετρήσεων αυτών με σκοπό τη συμμόρφωση και την επικαιροποίηση των σχετικών προδιαγραφών), καλούνται να αποστείλουν, το αργότερο μέχρι τις 14/9/2012, το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα του μηνύματός τους τον κωδικό «PACKAGING (PACK_INT/0912)».

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ