ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση στη Chevron Marine Products Hellas AE στον Πειραιά, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dppd@chevron.com, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Chevron Marine Products Hellas AE
Όνομα: CHEVRON.pdf, Ανέβηκε: 13/5/2013 13:51, Μέγεθος: 262kb

Η προθεσμία εγγραφής των φοιτητών του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου στην "Πρακτική ¶σκηση 2013" παρατείνεται έως την 19/5/2013. Για όσους φοιτητές εκτελέσουν την Πρακτική τους ¶σκηση χωρίς να έχουν εγγραφεί στην "Πρακτική ¶σκηση 2013" είναι επισφαλής τόσο η αναγνώριση της Πρακτικής τους ¶σκησης, όσο και η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Διατίθενται θέσεις Πρακτικής ¶σκησης, τόσο για τη θερινή όσο και για τη φθινοπωρινή περίοδο, στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου καυσίμων και ελαιολιπαντικών ελικοπτέρων του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Το ωράριο απασχόλησης είναι 07:00-14:30, ενώ για τη μετακίνηση προς και από το στρατόπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπηρεσιακό λεωφορείο από Βόλο και από Λάρισα.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Γ. Παγκαλάκη (2425062255 – 2425062260 – 1tyadtao@gmail.com).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που αναζητούν φορέα υποδοχής για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2013, προτείνεται να εκτυπώσουν την ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ και να την προσκομίζουν σε όποιο φορέα υποδοχής ζητά κάποιο έγγραφο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ που να αναφέρεται στις διαδικασίες της Πρακτικής ¶σκησης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Επιστολή Κοσμήτορα
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΠΑ_2013.pdf, Ανέβηκε: 4/4/2013 14:24, Μέγεθος: 540kb
Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013

Η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ (www.cyclon.gr) ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στον Ποιοτικό Έλεγχο του διυλιστηρίου στο Ασπρόπυργο, με πρωινό ωράριο απασχόλησης (07:00-15:00), στα πλαίσια της Πρακτικής ¶σκησης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εν λόγω εταιρεία, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sgkargkasoula@konkat.gr.

Σημειώνεται ότι για τη μετακίνηση προς και από τις εγκαταστάσεις τους Ασπροπύργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εταιρικό λεωφορείο.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην Πρακτική ¶σκηση του 2013 καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην εν λόγω Πρακτική ¶σκηση έως την 14/4/2013, ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα τη Βεβαίωση IBAN, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της Πρακτικής ¶σκησης.

Επισημαίνεται, ότι κάθε φοιτητής, πριν ξεκινήσει την Πρακτική του ¶σκηση, υποχρεούται να δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής το χρονικό διάστημα και το φορέα υποδοχής όπου θα την πραγματοποιήσει.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Βεβαίωση IBAN
Όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΙΒΑΝ.pdf, Ανέβηκε: 20/3/2013 13:10, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013
Όνομα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013.pdf, Ανέβηκε: 20/3/2013 13:10, Μέγεθος: 91kb
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Η εταιρεία P&G (PROCTER & GAMBLE) προσκαλεί τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργανώνεται στις 26 Μαρ 2013, προσφέροντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αμειβόμενης Πρακτικής ¶σκησης στη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό.

  Ημέρα Καριέρας
Όνομα: Engineering Recruiting Event_ poster 2013.pdf, Ανέβηκε: 20/3/2013 13:07, Μέγεθος: 354kb

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 1/3/2013.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ (www.cyclon.gr) ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στον Ποιοτικό Έλεγχο του διυλιστηρίου στο Ασπρόπυργο, με εναλλασσόμενο ωράριο απασχόλησης ( 07:00-15:00 και 13:00-21:00), στα πλαίσια της Πρακτικής ¶σκησης. Όσοι φοιτητές του 5ου έτους (ή επί διπλώματι) επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εν λόγω εταιρεία, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgkargkasoula@konkat.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Πέμπτη 20/12/2012.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου εκτελούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση, καλούνται να το δηλώσουν άμεσα, έως και την Πέμπτη 20/12/2012, στο dimvass@central.ntua.gr, ανεξάρτητα με το εάν πρόκειται να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2012 ή του 2013.

Απαιτείται, δε, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής αμέσως μετά την περάτωση της πρακτική τους άσκησης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ