ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ προσφέρει μέχρι και οκτώ (8) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια Αγίων Θεοδώρων (κωδικός θέσης 232048 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την περίοδο 01/09/2022–30/09/2022 και
τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την περίοδο 01/10/2022–31/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 12η/06/2022.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ