ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για τις διαδικασίες υλοποίησης της Πρακτικής ¶σκησης 2021. Ο σύνδεσμος webex είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6651f2857d280265ae3921f693f2d37b

Η ενημέρωση αφορά τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να εκπονήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2021.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ