ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2021 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στο σύνδεσμο https://praktiki.doc.ntua.gr, παρατείνονται μέχρι την 11η Απριλίου 2021.