ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση τον Οκτώβριο του 2020 κι εκκρεμεί η κατάθεση των προβλεπόμενων εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, ότι:

  • Λόγω του γενικού lockdown που θα ισχύσει από το Σάββατο 07/11/2020, θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, να αποστείλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο e–mail dimvass@central.ntua.gr. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης, ώστε να έχει σχετικά μικρό μέγεθος. Τα ανωτέρω έγγραφα θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους, και θα ενημερωθούν οι φοιτητές για τυχόν διορθώσεις ή/και προσθήκες.
     
  • Μετά τη λήξη της αναστολής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)