ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2020–31/10/2020, ότι στην περίπτωση που πρόκειται να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής από την 01/09/2020 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ ορίζεται η 11/09/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 27/8/2020 09:50, Μέγεθος: 155kb