ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός Αττικής κατά τους μήνες Αύγουστο - Οκτώβριο 2020, ότι η Σχολή προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και εφάπαξ μετακίνησής τους προς και από τον τόπο πρακτικής άσκησης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των εξόδων αυτών θα πρέπει:

α) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν (με e-mail στο dimvass@central.ntua.gr) τον φορέα υποδοχής (ΦΥ), τον τόπο και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, και 

β) οι εκπρόσωποι των ΦΥ να ενημερώσουν (με e–mail στο dimvass@central.ntua.gr) ότι δέχονται τους αντίστοιχους φοιτητές για πρακτική άσκηση, ώστε να δεσμευθούν οριστικά οι θέσεις. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx)του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή και των δύο e-mails είναι η 30/06/2020 και ώρα 12:00.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Καθηγητής ΕΜΠ