ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2020 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των προβλεπόμενων εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 24η Μαΐου 2020.

Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2020, όπου θα περιλαμβάνονται και οδηγίες για την προσέλευση των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.