ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων.

  • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/06–30/06/2019 (κωδικός 164002 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
  • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/08–31/08/2019 (κωδικός 164003 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
  • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/09–30/09/2019 (κωδικός 164004 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
  • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/10–31/10/2019 (κωδικός 164005 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 7η/6/2019.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση με κωδικό 164002 είναι η 8η/5/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ