ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε του φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ότι η υπογραφή τριμερούς σύμβασης μεταξύ του φορέα υποδοχής, του φοιτητή και της Σχολής είναι υποχρεωτική.

Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό έντυπο εις τριπλούν και να μεριμνήσει για την υπογραφή από τον εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής.

Στη συνέχεια, πρέπει να προσκομίσει τα τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του κ. Κοσμήτορα.

Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το φορέα υποδοχής) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

  Έντυπο Σύμβασης
Όνομα: symvasi_pa.pdf, Ανέβηκε: 4/9/2015 12:13, Μέγεθος: 106kb