ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2014, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα τρία (3) σημεία:


1) Ειδικά για το 2014, κάθε φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση έως την 30η/9/2014, ή θα πρέπει να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση από την 1η/10/2014 κι έπειτα. Δε θα είναι δυνατό να αποζημιωθεί κάποιος φοιτητής που θα ξεκινήσει ΠΑ πριν, και θα την ολοκληρώσει μετά, την 30η/9/2014.


2) Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ, πρέπει την ημέρα έναρξης της ΠΑ (ή μια – δύο μέρες πριν ή μετά), να μεταβεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ προκειμένου να προβεί στην έκδοση ΑΜΑ. (Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλ. παράγραφος «Απογραφή Ασφαλισμένου»: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/chargebib.cfm ή http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/home.cfm.

Αντί για βεβαίωση εργοδότη, παρέχεται από τη Γραμματεία της Σχολής μία ειδική βεβαίωση για το ΙΚΑ).
Αμέσως μετά την έκδοση ΑΜΑ, πρέπει να ενημερωθεί σχετικά ο κ. Βασιλακόπουλος.
Στην περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό δεν απαιτείται η ύπαρξη ΑΜΑ.


3) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στον κ. Βασιλακόπουλο τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)