ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

Η «ΔΕΥΑ Χανίων» προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων (κωδικός θέσης 272710 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@deyach.gr με κοινοποίηση στο dkalisperi@deyach.gr (υπόψη κ. Δέσποινας Καλησπέρη).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  Aίτηση
Όνομα: aitisi-deyach.docx, Ανέβηκε: 10/4/2024 10:16, Μέγεθος: 18kb

Στην Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) 2024 δύνανται να συμμετάσχουν οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της 29/02/2024. Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 03/06/2024       Λήξη ΠΑ: 02/07/2024

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2024       Λήξη ΠΑ: 31/10/2024

Περίοδος Υλοποίησης: 03/06/2024–31/10/2024

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί τον σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(2) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.

(3) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει:

α) Να επιλέξει «Σχολές» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://praktiki.ntua.gr και στη συνέχεια να πατήσει «Λήψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας». Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί, όπου είναι προσυμπληρωμένα όλα τα πεδία με τα στοιχεία του, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του φορέα και του εκπροσώπου του, καθώς και τα στοιχεία του πρωτοκόλλου συνεργασίας και να πατήσει «Λήψη».

β) Να εκτυπώσει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα, να το υπογράψει και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ.

γ) Να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Η προσέλευση στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, το οποίο στεγάζεται στον χώρο του πρώην ΚΕΠ (δίπλα στο ξύλινο θέατρο), θα γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

01/07/2024

01/09/2024

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/06/2024

10/07/2024

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2024)

 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας. Ένα από τα αντίτυπα μένει στην κατοχή του φοιτητή. Το άλλο αντίτυπο θα πρέπει να παραδοθεί στον ΦΥ πριν την έναρξη της ΠΑ, προκειμένου ο ΦΥ να προβεί στην εμπρόθεσμη αναγγελία έναρξης της ΠΑ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(4) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης, όπως εξάγεται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης, όπως εξάγεται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Πριν την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική τους υποβολή στον σύνδεσμο https://praktiki.doc.ntua.gr, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς την ορθότητά τους.

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, για το σύνολο των ασκηθέντων φοιτητών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2024.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopth_forea_ypodoxhs_en.pdf, Ανέβηκε: 2/4/2024 11:47, Μέγεθος: 260kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopth_forea_ypodoxhs.pdf, Ανέβηκε: 2/4/2024 11:47, Μέγεθος: 296kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 2/4/2024 11:47, Μέγεθος: 544kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenwn.doc, Ανέβηκε: 2/4/2024 11:46, Μέγεθος: 1371kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora_2024.pdf, Ανέβηκε: 2/4/2024 11:46, Μέγεθος: 120kb
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024

Η COLGATE-PALMOLIVE προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2024 (κωδικοί θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 269662, 269666, 269668, 269669, 269670).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 14η/04/2024.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Όλοι οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2024, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2024.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΜΠ και να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ»).

Ο φοιτητής, με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών, πρέπει να εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα και να πατήσει «Εγγραφή».

Στην καρτέλα που εμφανίζεται, θα πρέπει να καταχωρήσει κατ’ ελάχιστον όλα τα υποχρεωτικά πεδία και να πατήσει «Εγγραφή» κάτω δεξιά στην οθόνη.

Αφού εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχούς εγγραφής, πρέπει να επιστρέψει στην αρχική σελίδα προκειμένου να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε αρχείο pdf ή αρχείο εικόνας, το μέγεθος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 MB), πατώντας «Υποβολή Εγγράφων»:

i) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

ii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Η βεβαίωση απογραφής μπορεί να έχει τη μορφή των υποδειγμάτων 1 και 2, τα οποία είναι αμφότερα αποδεκτά.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους, μπορούν να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες ή διαθέτουν κωδικούς TAXISNET (βλ. υπόδειγμα 3).

iii) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

iv) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΕΝΕΡΓΟΥ τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN. Ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK, και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει προμήθεια κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων είναι η 31η/03/2024.

Η υποβολή των τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει και τμηματικά. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (31/03/2024) δε θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 2024.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 03/06/2024       Λήξη ΠΑ: 02/07/2024

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2024       Λήξη ΠΑ: 31/10/2024

 

Πιθανή Περίοδος Υλοποίησης: 03/06/2024–31/10/2024

Για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2024, οι οποίες αναμένεται να είναι παρόμοιες με αυτές της ΠΑ 2023 (ανακοίνωση 31 Μαρτίου 2023), θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 3
Όνομα: vevaiosi-apografis-ypodeigma-3.pdf, Ανέβηκε: 29/2/2024 15:19, Μέγεθος: 202kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 2
Όνομα: vevaiosi-apografis-ypodeigma-2.pdf, Ανέβηκε: 29/2/2024 15:19, Μέγεθος: 150kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 1
Όνομα: vevaiosi-apografis-ypodeigma-1.pdf, Ανέβηκε: 29/2/2024 15:19, Μέγεθος: 580kb
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου (κωδικός 257087 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), για την περίοδο 01/10/2023-31/10/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελέγχου κ. Ζαριφόπουλο (2105537747, pzarifopoulos@titan.gr), μέχρι την 5η/09/2023.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ» προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου (κωδικοί θέσεων 245094 και 245095 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο v.giannaki@papoutsanis.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η εταιρεία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ» προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης στηνπεριοχή του Ρέντη (κωδικός θέσης 256678 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο vkokoris@mathios.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 12ης/2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΜΠ 01.06.2023).

Η Κοσμήτορας της Σχολής

Γλυκερία Κακάλη

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ» προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας (κωδικός θέσεων 254805 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο alexandros.vafeiadis@saracakis.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...14Παλαιότερες ›