ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί πρακτική άσκηση για φοιτητές/ήτριες STEM (μηχανικοί, φυσικές επιστήμες, υπολογιστές). Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδα), εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 εβδομάδες) και οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) κατά την περίοδο 1/10 – 31/10/2018 ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τέσσερα (4) αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, κατά το χρονικό διάστημα 3/9/2018 - 10/9/2018 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00–13:00).

Τονίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής που θα αναγράφεται στα πρωτόκολλα συνεργασίας δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης/8/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η SUSTCHEM Engineering AE προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης με αντικείμενα την εκπόνηση χημικοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών και τον ενεργειακό έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η θέση αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο του 2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 150386). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Γκορόγια στο e–mail: info@suschem.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

Η Dow Hellas προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής πολυστερίνης στο Λαύριο Αττικής. Οι θέσεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τα χρονικά διαστήματα 2/7–1/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149501) και 1/8–31/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149512). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μελισσείδη στο τηλέφωνο 2292062205 ή στο e–mail: akmelisseidis@dow.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο «ΙΟΛΗ», στο Μοσχοχώρι Λαμίας, για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146706 και 146710.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν άμεσα τα βιογραφικά τους στο email: dimitris_mazos@heineken.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2018 πρέπει να έχουν μεριμνήσει, πριν την έναρξη της ΠΑ, για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), του φοιτητή και του ΕΜΠ. Στο ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, τα πεδία που αφορούν το ΦΥ, το φοιτητή και το χρονικό διάστημα της ΠΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ηλεκτρονικά (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες). Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στα πρωτόκολλα συνεργασίας μουντζούρες και σβησίματα (με στυλό ή blanco).

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας.

β) Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τέσσερα (4) αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Η κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00–13:00, κατά τα χρονικά διαστήματα 21/5/2018–20/7/2018 και 3/9/2018–10/9/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/4/2018 20:40, Μέγεθος: 127kb
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει οκτώ (8) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146086, 146088, 146089, 146090, 146094 και 146099.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 11η/5/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων. Η μία (1) θέση αφορά την περίοδο 2/7–1/8/2018 (κωδικός 143749 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ») και οι άλλες δύο (2) την περίοδο 1/10–31/10/2018 (κωδικός 143752 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 27η/4/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Τετάρτη, 04 Απριλίου 2018

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου, για την περίοδο 2/7 - 31/10/2018 (κωδικός 144475 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο naxakia@titan.gr, μέχρι την 27η/4/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η στρατιωτική μονάδα 1ο ΤΥΑΔ προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων και Λιπαντικών του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, για την περίοδο 2/7–31/10/2018. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις σε ορυκτέλαια και καύσιμα αεροσκαφών και ελικοπτέρων, και είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2005. Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 88554.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μουιάνο στο τηλέφωνο 2425062255 ή στο e–mail: 1tyadtao@gmail.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...9Παλαιότερες ›