ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Η εταιρεία Equinor με έδρα τη Νορβηγία έχει προκηρύξει θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο του καλοκαιριού 2019 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_statoil/external/en_US/jobDetails.do?functionName=getJobDetail&jobPostId=18680&localeCode=en-us

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αν. Καθ. Ε. Βουτσά.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) την περίοδο 1/10 - 31/10/2018, ότι θα πρέπει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων ορίζεται η Τρίτη 13/11/2018.

Η προσέλευση των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ θα είναι δυνατή τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 

Παρασκευή      9/11/2018:     11:00 - 14:00

Δευτέρα         12/11/2018:     11:00 - 14:00

Τρίτη              13/11/2018:     12:30–14:30

 

Τονίζεται ότι εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθίσταται επισφαλής η καταβολή της αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί πρακτική άσκηση για φοιτητές/ήτριες STEM (μηχανικοί, φυσικές επιστήμες, υπολογιστές). Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδα), εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 μήνες) και οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) κατά την περίοδο 1/10 – 31/10/2018 ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τέσσερα (4) αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, κατά το χρονικό διάστημα 3/9/2018 - 10/9/2018 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00–13:00).

Τονίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής που θα αναγράφεται στα πρωτόκολλα συνεργασίας δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης/8/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η SUSTCHEM Engineering AE προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης με αντικείμενα την εκπόνηση χημικοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών και τον ενεργειακό έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η θέση αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο του 2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 150386). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Γκορόγια στο e–mail: info@suschem.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

Η Dow Hellas προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής πολυστερίνης στο Λαύριο Αττικής. Οι θέσεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τα χρονικά διαστήματα 2/7–1/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149501) και 1/8–31/8/2018 (κωδικός θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 149512). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μελισσείδη στο τηλέφωνο 2292062205 ή στο e–mail: akmelisseidis@dow.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο «ΙΟΛΗ», στο Μοσχοχώρι Λαμίας, για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146706 και 146710.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν άμεσα τα βιογραφικά τους στο email: dimitris_mazos@heineken.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2018 πρέπει να έχουν μεριμνήσει, πριν την έναρξη της ΠΑ, για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), του φοιτητή και του ΕΜΠ. Στο ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, τα πεδία που αφορούν το ΦΥ, το φοιτητή και το χρονικό διάστημα της ΠΑ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ηλεκτρονικά (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες). Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στα πρωτόκολλα συνεργασίας μουντζούρες και σβησίματα (με στυλό ή blanco).

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας.

β) Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τέσσερα (4) αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Η κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00–13:00, κατά τα χρονικά διαστήματα 21/5/2018–20/7/2018 και 3/9/2018–10/9/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/4/2018 20:40, Μέγεθος: 127kb
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει οκτώ (8) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146086, 146088, 146089, 146090, 146094 και 146099.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 11η/5/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων. Η μία (1) θέση αφορά την περίοδο 2/7–1/8/2018 (κωδικός 143749 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ») και οι άλλες δύο (2) την περίοδο 1/10–31/10/2018 (κωδικός 143752 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 27η/4/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...9Παλαιότερες ›