ΕργαστήριοΤεχνολογίαςΑνοργάνωνΥλικών

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλικών δραστηριοποιείται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υλικών Μόνο- και δι-μεταλλικών νανοσωματιδίων, MetalOrganicFrameworks (MOFs), Κεραμικά ποικίλων λειτουργειών μέσω υγροχημικών μεθόδων, μηχανοχημείας και ηχο(ηλεκτρο)χημείας,
  • Προχωρημένες μέθοδοι οξείδωσης UV,Fenton, ηχοχημεία, πλάσμα και συνδυασμοί.
  • Ετερογενής κατάλυση Αναγωγή οξειδίων του αζώτου, οξείδωση του C1, αναγωγή και υδρογόνωση του CO2
  • Φωτοκατάλυση UV-Vis, Υψηλής πίεσης UV-Vis
  • Ηλεκτροχημεία Κελιά καυσίμου,Κυψέλες καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC), Κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC), μικροβιακές κυψέλες καυσίμου (MFC), Μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα

Το εργαστήριο καλύπτει την εργαστηριακή άσκηση «Παρασκευή και χαρακτηρισμός Κεραμικών Υλικών» στο 1ο  εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.