ΕργαστήριοΑνόργανηςκαιΑναλυτικήςΧημείας

Το Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας έχει την ευθύνη της εκπαιδεύσεως των φοιτητών των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών στα μαθήματα της Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας και των Φυσικών Μεθόδων Ανάλυσης.

Η διδασκαλία κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοιτήσεως με τη σταδιακή μετάβαση από τις απλές έννοιες σε συνθετότερες και πλαισιώνεται με αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών από τις κλασικές έως τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Οι ερευνητικές προσπάθειες του εργαστηρίου αφορούν σε βασική και εφηρμοσμένη έρευνα στην Αναλυτική και στην Ανόργανη Χημεία.

Στην περιοχή της Αναλυτικής Χημείας τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου είναι:

 • Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθοδολογιών και μελέτη ιδιοτήτων υλικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές.
 • Χρήση συνδυασμένων αναλυτικών τεχνικών σε πολύπλοκα αναλυτικά προβλήματα.
 • Αναλύσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως ανάλυση ειδών.
 • Αναλύσεις πεδίου.
 • Σχεδιασμός και συναρμολόγηση τμημάτων αναλυτικών οργάνων.

Στην περιοχή της Ανόργανης Χημείας τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου είναι:

 • Χημεία και τεχνολογία αργιλοπυριτικών ενώσεων, τσιμέντου και κεραμικών.
 • Χημεία υψηλών θερμοκρασιών.
 • Χημεία και τεχνολογία κόνεων.
 • Ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά στερεά απόβλητα.
 • Χημεία και παρασκευή υπεραγωγών.
 • Χρήση βιομηχανικών παραπροιόντων στην παραγωγή ανοργάνων υλικών.
 • Χρήση ανοργάνων υλικών στην προστασία του περιβάλλοντος.