ΕργαστήριοΒιομηχανικήςκαιΕνεργειακήςΟικονομίας

Το εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

 • Επιχειρησιακή έρευνα
 • Αρχές οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής
 • Οικονομική ανάλυση βιομηχανιών
 • Έρευνα αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
 • Προχωρημένη οικονομική ανάλυση

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη μελέτη της δομής, οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του βιομηχανικού και ενεργειακού συστήματος σε επίπεδο επιχείρησης, κλάδου και γεωγραφικής περιφέρειας και αποβλέπουν στη λήψη αποφάσεων με επιστημονικά κριτήρια. Αναπτύσσονται μέθοδοι και υπολογιστικά εργαλεία σε τομείς, όπως:

 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Εκτίμηση κόστους
 • Ανάλυση παραγωγικότητας
 • Πρόβλεψη μεγεθών
 • Ανάλυση Αγορών
 • Ανάλυση δικτύων