ΜονάδαΜηχανικήςΔιεργασιώνΥδρογονανθράκωνκαιΒιοκαυσίμων

Η Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων (ΜΗ.Δ.Υ.Β.) δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2002. Οι δραστηριότητες της μονάδας κατευθύνονται στην έρευνα των διεργασιών παραγωγής καυσίμων υδρογονανθράκων και βιοκαυσίμων και στη εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών στο πεδίο αυτό. Στόχος είναι η συνεισφορά στη βελτιστοποίηση των διεργασιών και η μελέτη και ανάπτυξη βιώσιμων προτάσεων στα πλαίσια της εφαρμογής τους. Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες της μονάδας εστιάζονται στην ανάλυση, προσομοίωση, ανάπτυξη και κλιμάκωση μεγέθους διεργασιών υδρογονοεπεξεργασίας διυλιστηρίων καθώς και θερμικών και καταλυτικών διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ.