ΓενικέςΑνακοινώσεις
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ θα  λειτουργήσει την Παρασκευή, 16/9 και τη Δευτέρα 19/9/2011. Τις ημέρες  αυτές θα λειτουργούν και οι Γραμματείες των 4 Τομέων της Σχολής, και θα  είναι δυνατή η πρόσβαση στο κτήριο. Για τη συνέχεια της λειτουργίας της  Γραμματείας, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από αυτόν τον  Διαδικτυακό τόπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οι διευκρινήσεις αυτές επιχειρούν να απαντήσουν στις κυριότερες ερωτήσεις που δέχεται τις τελευταίες ημέρες η Διοίκηση της Σχολής μας από Μέλη της Ακαδημαϊκής της Κοινότητας:

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ: Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Νόμου 4009/6-9-2011 (επισυνάπτεται), για να είναι νομικά έγκυρες, οποιεσδήποτε αποφάσεις στο εξής των Διοικητικών Οργάνων της Σχολής θα πρέπει να βασίζονται τουλάχιστον σε διευκρινήσεις της Πρυτανείας του Ιδρύματος, σχετικά με την δικαιοδοσία και ισχύ των διαφόρων οργάνων, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό νομιμοποίησης που χαρακτηρίζει την παρούσα φάση.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ: Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2011, οι εγγραφές αρχικά των Πρωτοετών και στη συνέχεια των υπόλοιπων Φοιτητών της Σχολής, καθώς και το σύνολο του προγράμματος της προπτυχιακής διδασκαλίας της Σχολής (μαθήματα, διδάσκοντες, εξετάσεις κτλ.) έχουν ήδη αποφασιστεί από τη Σχολή μας με βάση το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» (ΑΗ) του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012, που έχει επίσης εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΕΜΠ. Επομένως, η εκπαιδευτική διαδικασία, στο βαθμό που ακολουθεί πιστά το ΑΗ, δεν συνδέεται με την εφαρμογή του νέου Νόμου.

  • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Επομένως, για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε μεταβολή της ήδη εγκεκριμένης εκπαιδευτικής και εξεταστικής λειτουργίας βάσει του ΑΗ θα πρέπει να καλύπτεται από σχετική απόφαση της Συγκλήτου - όπως π.χ. έγινε με την αναβολή των εξετάσεων της πρώτης εβδομάδας – έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επίσης ο αναγκαίος συντονισμός με τις άλλες Σχολές του ΕΜΠ.

  • ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η απλούστερη και απόλυτα έγκυρη απάντηση στο ερώτημα που αφορά τις εξετάσεις των «Επί Πτυχίω» Φοιτητών της Σχολής μας είναι η εφαρμογή του ισχύοντος εγκεκριμένου προγράμματος εξετάσεων το συντομότερο δυνατόν, με παράλληλο αίτημα προς την Σύγκλητο για την κάλυψη της αναβολής των εξετάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω καταλήψεων.

  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ: Εννοείται ότι η πραγματοποίηση εξετάσεων οποιουδήποτε είδους στη Σχολή δεν είναι συμβατή με τον αποκλεισμό της πρόσβασης στο κτήριο – και στα γραφεία τους - των διδασκόντων, των εξεταστών και των επιτηρητών. Το ίδιο ισχύει με τις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων και επιτροπών της Σχολής.

  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ: Ήδη ξεκίνησαν, βάσει του ΑΗ, με την λειτουργία της Γραμματείας της Σχολής τη Δευτέρα, 12-9-2011, και θα είναι σκόπιμο να συνεχιστούν κανονικά, δίνοντας στα νέα Μέλη της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας ένα θερμό καλωσόρισμα (επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες της Πρυτανείας του ΕΜΠ).

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ: Σε κάθε περίπτωση, στο εξής η καθημερινή λειτουργία της Γραμματείας της Σχολής είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των Φοιτητών (εγγραφές πρωτοετών, χορήγηση εγγράφων, πρακτική άσκηση κτλ.).

  • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Σε περίπτωση που η Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών θα είναι κλειστή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης για την κατάθεση των εγγράφων και αιτήσεών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Νόμος 4009/6-9-2011
Όνομα: newsdoc_353_13_9_2011.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 1035kb
  Oδηγίες της Πρυτανείας του ΕΜΠ για τις Εγγραφές των πρωτοετών Φοιτητών
Όνομα: newsdoc_354_13_9_2011.doc, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 96kb
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2011

Στις 1-9-2011 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη - πριν από τη λήξη του προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους - πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής.

Στην συνάντηση αυτή αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη σημερινή κατάσταση μετά την ψήφιση, στο σύνολό του, από τη Βουλή του νέου Νόμου (επισυνάπτεται), του οποίου επίκειται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, άρα και η έναρξη ισχύος, για την οποίαν και θα ειδοποιηθείτε αμέσως.

Στη συνέχεια, και μετά από σύντομη αποτίμηση των πεπραγμένων στη Σχολή κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος,  παρουσιάστηκαν τα κυριότερα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία θα χρειαστεί σύντομα αντιμετώπιση από τη Διοίκηση της Σχολής.

Προτεραιότητα δόθηκε στην εκλογή των εκπροσώπων των Τομέων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις οι συνθήκες (απεργίες, καταλήψεις) το επιτρέψουν, ως το ελάχιστο αναγκαίο βήμα για την ομαλή διοικητική μας λειτουργία. Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Σχολής, θα αποστείλουν στους Τομείς τα ακριβή στοιχεία για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Τομέα, τόσο συνολικά, όσο και κατά βαθμίδα.

Και με την ευκαιρία αυτή, θερμές ευχές προς όλη την Κοινότητα της Σχολής μας για μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Με απόφαση της χθεσινής ΓΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής ΧΜ ΕΜΠ, το κτήριο της Σχολής θα βρίσκεται υπό κατάληψη από τους Φοιτητές στο διάστημα Τετάρτης 31/8 - Τρίτης 6/9.

Για τις εξετάσεις Πέμπτης και Παρασκευής 1-2/9 έχει υπάρξει ήδη ρύθμιση με βάση τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (26/8).

Για τις εξετάσεις Δευτέρας και Τρίτης 5-6/9 που δεν θα πραγματοποιηθούν θα υπάρξει απόφαση των οργάνων της Σχολής, σε συντονισμό με τις άλλες Σχολές του ΕΜΠ.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων παραμένει ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Πρόγραμμα
Όνομα: newsdoc_347_30_8_2011.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 239kb
Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011
  Πρόγραμμα
Όνομα: newsdoc_348_30_8_2011.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 186kb

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου οι προγραμματισμένες εξετάσεις για την περίοδο 29.08.2011 – 02.09.2011, μεταφέρονται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Η εξέταση του μαθήματος ΔΠΝΑΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/9/2011 στις 3.00μμ στις ίδιες αίθουσες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο αρχικό πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων.

 

 

Χρ. Αργυρούσης,

 

Επικ. Καθηγητής

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και Φοιτητές:

Το συνημμένο κείμενο αποτελεί προσπάθεια σύνθεσης διαφορετικών  προτάσεων σε κοινές θέσεις για τη Σχολή μας, για πιθανή παρουσίαση στην  αυριανή Ανοιχτή Σύγκλητο, με την πρόθεση να εκφράσει τη μεγάλη  πλειοψηφία των Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Σχολής.

Παρακαλώ για τα τυχόν σχόλιά σας,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Θέσεις Σχολής για τις Σχεδιαζόμενες Αλλαγές στην Ανώτατη Παιδεία
Όνομα: newsdoc_343_8_7_2011.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 174kb
Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπείσα συζήτηση της ΓΣ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ την Τετάρτη, 6/7, με αντικείμενο τη διαμόρφωση της θέσης της Σχολής πάνω στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θα συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη, 7/7, στις 11.00 πμ, στην Αίθουσα 29 του κτηρίου ΧΜ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ