ΓενικέςΑνακοινώσεις

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ και για την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/2528-leitourgia-tou-emp-trexouses-synthikes-26-1-2022-7-00-mm-anastoli-gia-28-1-2022


Οι εξετάσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος, θα γίνουν την εβδομάδα 14/2-18/2.

Το τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων  θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ για 26 και 27 Ιανουαρίου 2022, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί.

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/2524-leitourgia-emp-gia-26-27-1-2022

Αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του ΕΜΠ για 24 και 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω αναμενόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών.
Σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία των εξετάσεων που ήταν προγραμματισμένες για τις δύο παραπάνω ημέρες.

Η παρουσίαση των Κατευθύνσεων-Εμβαθύνσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ακαδημ. έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/1/2022 και ώρα 16.00 -18.00 μμ στο Αμφιθέατρο 2 σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

 

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων  Κατευθύνσεων-Εμβαθύνσεων

 

ΩΡΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

16.00-16.15

Υλικά

Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Στ. Βουγιούκα,

Αν. Καθ.

16.15-16.30

Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά

Ε. Παυλάτου,

Καθ.

16.30-16.45

Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία

Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων

Π. Ταούκης,

Καθ.

16.45-17.00

Βιοτεχνολογία

Ε. Τόπακας, Αν. Καθ.

Δ. Μαμμά, Επίκ. Καθ.

Α. Δέτση, Καθ.

Φ. Τσόπελας, Επίκ. Καθ.

17.00-17.15    

Περιβάλλον - Ενέργεια

Περιβάλλον

Αικ. Χαραλάμπους, Καθ.

17.15-17.30   

Ενέργεια

Δ. Καρώνης, Καθ.

17.30-17.45

Σχεδιασμός Διεργασιών

Μηχανική Διεργασιών

Κ. Μαγουλάς, Καθ.

17.45-18.00   

Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Α. Τσακανίκας, Αν. Καθ.

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα βραβεύσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ» τις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε κάθε μία από τις Σχολές των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Συγκεκριμένα, χορηγούνται δύο (2) βραβεία στις διατριβές κάθε Σχολής, με ποσό ύψους 2.000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 1.750 ευρώ για το δεύτερο, ήτοι οκτώ (8) βραβεία συνολικά.

Τα κριτήρια για τη βράβευση των διατριβών είναι:

  • ο βιομηχανικός χαρακτήρας του θέματός τους
  • η προβολή του έργου των υποψηφίων (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων)
  • η επιστημονική απήχηση του έργου
  • τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν αναγορευτεί διδάκτορες σε μία από τις ανωτέρω Σχολές στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος από αυτό στο οποίο πραγματοποιείται η προκήρυξη (ήτοι από 01.01.2021 - 31.12.2021), μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 28.02.2022 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα παραστατικά:

  • Αίτηση (αναρτημένη στο www.ntua.gr στην κατηγορία Νέα/Ανακοινώσεις/ Προκηρύξεις).
  • Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της διατριβής στο αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ).
  • Αναλυτική λίστα με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν από τη διδακτορική διατριβή, οι οποίες είτε δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο Scopus και στο Science Citation Index Expanded είτε παρουσιάστηκαν σε συνέδρια μετά από κρίση. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν πλήρες κείμενο (τουλάχιστον τετρασέλιδες) και να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση ή παρουσίαση.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Οι διατριβές θα προωθηθούν προς κρίση από τα μέλη ΔΕΠ της Κοσμητείας εκάστης εκ των τεσσάρων Σχολών, τα οποία και θα επιλέξουν δύο προτεινόμενες προς βράβευση εργασίες και δύο επιλαχούσες. Η τελική κρίση αυτών θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν και τα δύο βραβεία σε μία από τις τέσσερις Σχολές, τότε το εναπομένον βραβείο θα δοθεί, κατόπιν κρίσεως της επιτροπής, σε διατριβή της μίας εκ των τριών άλλων Σχολών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στα τηλ. 210 7721951 & 210 7721356 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση balabani@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.

  Ανακοίνωση
Όνομα: AnakGiourounlian2021Web.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2022 16:11, Μέγεθος: 121kb
  Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν - Βιογραφικό
Όνομα: bio.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2022 16:11, Μέγεθος: 75kb

Για την Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τοπικοί Υπεύθυνοι για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ορίζονται ο Αν. Καθ. Ε. Τόπακας και η Αν Καθ Σ. Βουγιούκα.  Ως χώρος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ορίζεται ο χώρος του Ιατρείου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Οι φοιτητές/εργαζόμενοι που βρεθούν θετικοί σε τεστ COVID-19 οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον κ. Τόπακα (vtopakas@chemeng.ntua.gr,  thl. 2107723264) ή την κ. Βουγιούκα (mvuyiuka@central.ntua.gr, τηλ 2107722249) και να ακολουθήσουν πιστά τις σχετικές οδηγίες.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ
Όνομα: odigies-covid-19.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2022 15:58, Μέγεθος: 118kb

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν το έχουν ήδη κάνει, να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης των στοιχείων τους στην πλατφόρμα Edupass.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη για  να έχουμε εικόνα των δεδομένων σχετικά με τη διασπορά του ιού και την υγειονομική προστασία στους  χώρους της σχολής.

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ συνδιοργανώνει με το University of Trento, το Hub Innovation Trentino και την εταιρεία Mytilineos το 3ο Πιλοτικό σχολείο EnAct-SDGs για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών στις 8-10 Δεκεμβρίου 2021.

Το 3ο Πιλοτικό σχολείο EnAct-SDGs είναι ένα τριήμερο διαδικτυακό πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EnAct-SDGs, ένα διετές EIT Regional Innovation Scheme-RIS Matchmaking and Networking πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το EIT RawMaterials, και απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς σπουδαστές και νέους αποφοίτους.  Η συμμετοχή σε αυτό το πρότυπο Πιλοτικό Σχολείο συνεισφέρει στην γνώση των συμμετεχόντων σε θέματα κυκλικής οικονομίας και καινοτομίας, στην ενίσχυση της  συνεργασίας σε διεπιστημονικές και διεθνείς ομάδες και στην αποτελεσματική παρουσίαση νέων προτάσεων και ιδεών.  

Τα μαθήματα και διαλέξεις από εκπαιδευτές του UniTrento, TUBAF, ΗΙΤ και εκπροσώπους της ΜΥTILINEOS S.A σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα, διαρκούν από 9.30π.μ-14.00μμ. Στην συνέχεια και μέχρι τις 18.00μμ  οι ομάδες των συμμετεχόντων συνεργάζονται με τη βοήθεια εκπαιδευτών από την ομάδα του EnAct-SDGs για την επίλυση του ειδικού θέματος  που σε αυτή την  έκδοση του Pilot School αφορά τη Βιομηχανία Αλουμινίου, challenge based education. Το Πιλοτικό Σχολείο ολοκληρώνεται με την  τελική παρουσίαση των εργασιών των Ομάδων, και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 3ο πιλοτικό σχολείο EnAct-SDGs, ανατρέξτε στην επίσημη πρόσκληση στον ιστότοπο του EnAct-SDGs.

Αίτηση online έως 1/12/2021 >> ON-LINE ΑΙΤΗΣΗ <<

  Πρόσκληση
Όνομα: EnAct-SDGs 3rd PS_announcement_GR1.pdf, Ανέβηκε: 29/11/2021 18:41, Μέγεθος: 389kb
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021

Λόγω απεργίας των μέσων μεταφοράς, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου τα μαθήματα της Σχολής θα διδαχθούν διαδικτυακά, σύμφωνα με το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Οι διδάσκοντες θα ενημερώσουν τους φοιτητές σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης του κάθε μαθήματος.

Τα εργαστηριακά μαθήματα αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν σε ημερομηνία που θα καθορίσουν οι διδάσκοντες.

Οι διαλέξεις για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου/Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Μελέτη και Μοντελοποίηση Διεργασιών και Συστημάτων" (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18679/ΑΡΡ18675) θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση webex) στο σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meb2a6aaf0e2e57602c9359fcbadfeddf

Επισυνάπτονται, το πρόγραμμα των διαλέξεων και η σχετική πρόσκληση προς τους υποψηφίους για το περιεχόμενο της διάλεξης.

 

  Πρόγραμμα των διαλέξεων
Όνομα: programma_parousiasis_ypopsifiwn.pdf, Ανέβηκε: 16/11/2021 17:05, Μέγεθος: 409kb
  Πρόσκληση προς τους υποψηφίους
Όνομα: mhnyma pros ypopshfoius APP18675 kai APP18679.pdf, Ανέβηκε: 16/11/2021 17:05, Μέγεθος: 426kb