ΓενικέςΑνακοινώσεις

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ. Η διεθνοποίηση αποβλέπει στη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 03/07/2023 με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Δυο συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ στον ιστοχώρο https://compmech.chemeng.ntua.gr/

  Προκήρυξη
Όνομα: Call YM 23-24.pdf, Ανέβηκε: 26/6/2023 13:35, Μέγεθος: 949kb
  Αίτηση υποψηφιότητας
Όνομα: Application YM 23-24.doc, Ανέβηκε: 26/6/2023 13:35, Μέγεθος: 460kb