ΓενικέςΑνακοινώσεις

Κινητικότητα για σπουδές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2023-2024 (έναρξη κινητικότητας 01.09.2023 - λήξη κινητικότητας 30.09.2024), ότι:

  • για κινητικότητα για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023
  • για κινητικότητα για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 31η Μαΐου 2022 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 1η Μαϊου).

Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Περισσότερες λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus ΕΜΠ

Η Σχολή ΧΜ έχει ενεργές συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια που φαίνονται στη διεύθυνση http://erasmus.ntua.gr/gr/agreements, όπου αναγράφεται και το επίπεδο συνεργασίας (προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές, διδακτορικά).

Επισημαίνεται ότι για τη συνάφεια της ύλης των μαθημάτων, ώστε να γίνει η αντιστοίχιση των μαθημάτων, απαιτείται ανά μάθημα:

  • το φύλλο ταυτότητας του μαθήματος του πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο να είναι διακριτά: πανεπιστήμιο / κωδικός και τίτλος μαθήματος / ECTS / περιεχόμενο / γλώσσα διδασκαλία,
  • χειρόγραφη επιβεβαίωση στο σχετικό φύλλο ταυτότητας του πανεπιστημίου υποδοχής από το διδάσκοντα ΕΜΠ ή τους συντονιστές Erasmus της Σχολής (Αν. Καθ. Μ. Γιαννακούρου και ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος) με τα ακόλουθα στοιχεία: κωδικός και τίτλος μαθήματος ΕΜΠ / εξάμηνο / ποσοστά αντιστοίχισης / ονοματεπώνυμο και υπογραφή διδάσκοντα ΕΜΠ ή συντονιστή Erasmus.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Επιτροπής Erasmus της Σχολής ΧΜ Σχολής (Αν. Καθ. Μ. Γιαννακούρου και ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος) και στη διεύθυνση email erasmus@chemeng.ntua.gr

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility/, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη διεύθυνση email: ntuaerasmus@gmail.com

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών (διάρκεια από δύο έως έξι μήνες), μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι για:

Δυνατότητα συμμετοχής σε Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση ενόσω εξακολουθούσαν να είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές και να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Οι αιτήσεις για πρακτική θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη διεύθυνση email praktikierasmusntua@gmail.com