ΓενικέςΑνακοινώσεις

Το Σάββατο 10/9/2022 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετάβασης του Helios στο νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Τα μαθήματα του Ακ. Έτους 2021-22 μαζί με τους εγγεγραμμένους σε αυτά φοιτητές μεταφέρθηκαν στο https://helios.ntua.gr/2021-22.  Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να διαχειριστείτε τα μαθήματα όπως ακριβώς και προηγουμένως και τα μαθήματα εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Όλες οι λειτουργίες των μαθημάτων για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος συνεχίζουν κανονικά από αυτή τη διεύθυνση (https://helios.ntua.gr/2021-22) μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου και την αρχή του χειμερινού εξαμήνου.

Οι ανακοινώσεις για τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 πρέπει να αναρτώνται στο https://helios.ntua.gr/2021-22 για να φαίνονται στην Ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και για να αποστέλλονται με email στους εγγεγραμμένους φοιτητές.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://helios.ntua.gr μπορείτε να προετοιμάσετε αν θέλετε τα μαθήματα σας για το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τα μαθήματα στη διεύθυνση αυτή θα παραμείνουν κρυφά από τους φοιτητές έως το τέλος της παρούσης εξεταστικής περιόδου.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, επικοινωνείτε με το Γιάννη Τζιγκουνάκη στο jtzig@chemeng.ntua.gr ή στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Helios στο  support_helios@mail.ntua.gr.