ΓενικέςΑνακοινώσεις
Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η μεγάλη πλειοψηφία των Φοιτητών, των Μελών ΔΕΠ και των άλλων Εργαζομένων, που συμμετείχαν στην «Ανοιχτή» Γενική Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών στις 29-11-2010, συμφώνησαν στα εξής βασικά σημεία:

1.  Το «Κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου», που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο στη Σύνοδο Πρυτάνεων στο Ρέθυμνο (23-10-2010), και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Σχολής, δεν αποτελεί βάση για διάλογο, επομένως καμία διαβούλευση δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει από το κείμενο αυτό.

2.  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευση απαιτείται η διαμόρφωση και ενεργοποίηση ενός διπλού μετώπου:

- Στο  εσωτερικό της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, μέσα από το συντονισμό και τη συνεργασία Φοιτητών, Μελών ΔΕΠ και άλλων Εργαζομένων (Μελών ΕΤΕΠ και ΕΙΔΙΠ, Διοικητικών, ΙΔΑΧ κ.α.), αλλά και

- Μεταξύ των Πανεπιστημίων και της Κοινωνίας, ιδιαίτερα πάνω σε θέματα που αφορούν τη σημερινή σοβαρή κρίση και το ξεπέρασμα της, π.χ., μέσα από βασισμένες στη γνώση αναπτυξιακές διαδικασίες.

3.  Η επιτυχία μιας τέτοιας συμπαράταξης θα πρέπει να βασιστεί σε στέρεες θέσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση που οφείλουμε να διαμορφώσουμε, να υποστηρίξουμε και να χρησιμοποιήσουμε, τόσο για αμυντικούς/κριτικούς σκοπούς – απέναντι στα σενάρια του Υπουργείου – όσο και για επιθετικούς/διεκδικητικούς σκοπούς – για την ουσιαστική βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέτοιες θέσεις έχουν στον πυρήνα τους

- Το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της προσφερόμενης γνώσης,
- Την πλήρη αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων,
- Τον ενιαίο χαρακτήρα των 5ετών (για το ΕΜΠ) πτυχίων, που να οδηγούν σε σαφή επαγγελματικά δικαιώματα, 
- Την αξιοπρεπή χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

4. Για την καλύτερη υλοποίηση των θέσεων αυτών στις σημερινές συνθήκες της Σχολής μας, προτάθηκε από τον Πρόεδρο η διαμόρφωση και άμεση λειτουργία ενός 15-μελούς Συντονιστικού σχήματος, που να αποτελείται από

- 5 Μέλη ΔΕΠ, ενδεικτικά, από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο καθώς και από άλλα έμπειρα στελέχη της Σχολής – ήδη το αποδέχτηκαν οι δύο προηγούμενοι Πρόεδροί της,

- 5 εκπροσώπους των Φοιτητικών Παρατάξεων της Σχολής, και

- 5 εκπροσώπους των άλλων Εργαζομένων στη Σχολή μας.


ΕΜΜ. ΚΟΥΚΙΟΣ
Πρόεδρος της Σχολής