ΓενικέςΑνακοινώσεις

Το Ε.Μ.Π. ίδρυσε το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ε.Μ.Π. με όραμα να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να περιληφθούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα, αλλά και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επιμόρφωση και διά βίου μάθηση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σε τεχνολογικά θέματα, όσο και στο ευρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για σύγχρονα επιστημονικά θέματα και νέες τεχνολογίες.

Δείτε τα προγράμματα με Επιστημονικούς Υπευθύνους μέλη της Σχολής Χημικών Μηχανικών:

Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων στις Θετικές Επιστήμες – Χρήση Στατιστικών Πακέτων – Ε.Μ.Π.: Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Μ.Π. (ntua.gr)

Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με Χρήση Προχωρημένων Υπολογιστικών Εργαλείων – Ε.Μ.Π.: Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Μ.Π. (ntua.gr)

Βιοοικονομία και Βιοτεχνολογία – Ε.Μ.Π.: Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ε.Μ.Π. (ntua.gr)

 

Δείτε όλα τα προγράμματα:

https://e-learning.ntua.gr/programs_directions/