ΓενικέςΑνακοινώσεις

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ έχει εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά ισχύος 30 kW και μία ανεμογεννήτρια ισχύος 1,5 kW. Ως γνωστόν ένα πρόβλημα με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια είναι η διακύμανση στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται και δεν μπορεί να αποθηκευτεί είναι η μετατροπή της σε Χημική ενέργεια.

Σύμφωνα με πρόγραμμα που μόλις εγκρίθηκε, πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα ηλεκτρόλυσης, η οποία θα παράγει υδρογόνο από την περίσσεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης θα εγκατασταθεί κυψελίδα καυσίμου που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το αποθηκευμένο υδρογόνο για να παράγει πάλι ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζοντας έτσι μία συνεχή σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο μικροδίκτυό μας, το οποίο ηλεκτροδοτεί και το υπολογιστικό κέντρο της Σχολής. Το έργο, με Επιστημονικούς Υπευθύνους τον Καθηγητή Γεράσιμο Λυμπεράτο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Παπαθανασίου, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το ΕΜΠ.

Παράλληλα, μέρος του παραγόμενου υδρογόνου από την ηλεκτρόλυση θα χρησιμοποιείται για την βιολογική αναβάθμιση του βιοαερίου που παράγεται από τα υπολείμματα τροφών. Το έργο αυτό έχει ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο συνεργασίας του ΕΜΠ με τον Δήμο Χαλανδρίου και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεράσιμο Λυμπεράτο. Συγκεκριμένα το υδρογόνο που θα παράγεται από το πρώτο έργο χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα που περιέχει το βιοαέριο σε βιομεθάνιο. Έτσι θα μηδενιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την μονάδα και δεν θα απαιτείται και η χρήση μονοαιθανολαμίνης για την αναβάθμιση του βιοαερίου. Το βιομεθάνιο θα συμπιέζεται στις 208 ατμόσφαιρες και θα μετατρέπεται σε bioCNG για την κίνηση οχημάτων, όπως τα απορριμματοφόρα που συλλέγουν τα υπολείμματα τροφών.

Έτσι στη Σχολή μας θα έχουμε ένα πλήρες δίκτυο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα) και ένα χειροπιαστό παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας που ασφαλώς θα έχει και σημαντική εκπαιδευτική αξία.