ΓενικέςΑνακοινώσεις

Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών προκηρύσσονται δύο (2) κενές θέσεις Καθηγητών ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18678) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18673)
  • Μία (1) θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική μελέτη και μοντελοποίηση διεργασιών και συστημάτων» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18679) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18675)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 08/01/2021

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 1739/30-10-2020 ΦΕΚ

Πληροφορίες: κ. Αγγελική Μάνεση, τηλ. 2107721128

  ΦΕΚ 1739/30-10-2020
Όνομα: ΦΕΚ1739_30102020_προκήρυξη.pdf, Ανέβηκε: 11/11/2020 14:46, Μέγεθος: 172kb