ΓενικέςΑνακοινώσεις
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. ότι για την παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν ορισθεί  Σύνδεσμοι εξαμήνων ως εξής:

2ο εξάμηνο κ. Μουτσάτσου, και κ. Μαυρωτάς

4ο εξάμηνο κ. Μαρκοπούλου και κ. Κόλλια

6ο εξάμηνο κ. Φιλιππόπουλος και κ. Ταραντίλη

8ο εξάμηνο κ. Κέκος και κ. Οικονομίδης

Οι Σύνδεσμοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη και τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών και θα  συντονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του εξαμήνου. Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή πληροφορία σχετικά με τα μαθήματα και τη λειτουργία τους οι φοιτητές μας μπορούν να απευθύνονται άμεσα σε αυτούς, εκτός από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Για την Επιτροπή Σπουδών

Ν. Μαρκάτος