ΓενικέςΑνακοινώσεις

Η Επιτροπή Αποτίμησης  Εργου Σχολής - Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Σ. Τσιβιλής, Καθηγητής, Συντονιστής
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής
Ε. Κορωνάκη, ΕΔΙΠ
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

ολοκλήρωσε και κατέθεσε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τον Ιούνιο 2016. Η Έκθεση αναφέρεται για μεν το εκπαιδευτικό έργο στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για δε το ερευνητικό έργο στο ημερολογιακό έτος 2015.

Τα νέα στοιχεία που περιέχει η έκθεση, σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους, είναι η αποτίμηση εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου μέσω ερωτηματολογίων, ο ονομαστικός  κατάλογος απονεμηθέντων διδακτορικών, η αναφορά στα πιστοποιημένα εργαστήρια της Σχολής, η αναφορά στις διακρίσεις της Σχολής και στις σχέσεις της με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς, ανάλυση SWOT και προτεινόμενο σχέδιο δράσης. Ακόμη περιέχει και μια συγκριτική αξιολόγηση των ακαδ. ετών 2013-14 και 2014-15.

Οπως και η προηγούμενη, η έκθεση είναι αξιόλογη και υποδειγματική και καθιερώνεται ως βάση για την όποια περαιτέρω αξιολόγηση της Σχολής αλλά και «εργαλείο» για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Σχολής.

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους της Επιτροπής για τον κόπο τους και το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

O Κοσμήτορας της Σχολής

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Χημικών Μηχανικών 2014-2015
Όνομα: sxm_etisia_eswteriki_ekthesi_2014-2015.pdf, Ανέβηκε: 16/7/2016 10:02, Μέγεθος: 3772kb