ΓενικέςΑνακοινώσεις

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών επεξεργάστηκε ένα επικαιροποιημένο και αναβαθμισμένο πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), το οποίο αποτυπώνεται στον σχετικό Οδηγό (μόνιμη θέση στον σύνδεσμο http://www.chemeng.ntua.gr/the_diploma_thesis).

Πλαίσιο και Οδηγός είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και ουσιαστικής  συζήτησης στη Σχολή, που ολοκληρώθηκε στις δύο πρόσφατες Γενικές Συνελεύσεις, 25-11-2015 και 21-1-2016, και βασίστηκε σε εισηγήσεις της Επιτροπής Σπουδών και  ad hoc επιτροπής με μέλη τη  Δ. Διακουλάκη, τη Γ. Κακάλη και τον Δ. Κέκο.

Το νέο πλαίσιο συστηματοποιεί τη διαδικασία δημοσιοποίησης, ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης των ΔΕ με στόχο η ΔΕ να ανακτήσει τη θέση της ως ουσιαστικό επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Με την ευκαιρία, επισυνάπτεται ένα υποδειγματικό κείμενο με "άρωμα εποχής": “Προς τους σπουδαστάς Ε’ τάξεως Χημικών Μηχανικών: Eντολαί δια την εκπόνησιν της διπλωματικής εργασίας”, Eδρα Τεχνικής Χημικών Δράσεων, 1974.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής