ΓενικέςΑνακοινώσεις

Η Επιτροπή Αποτίμησης  Εργου Σχολής - Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Σ. Τσιβιλής, Καθηγητής, Συντονιστής
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής
Ε. Κορωνάκη, ΕΔΙΠ
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

που συγκροτήθηκε και ανέλαβε το έργο της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής στις 30-9-2014, ολοκλήρωσε και παρέδωσε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο 2015 . H Έκθεση συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της Σχολής στις 29-9-2015. Η Έκθεση αναφέρεται για μεν το εκπαιδευτικό έργο στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για δε το ερευνητικό έργο στο ημερολογιακό έτος 2014.

Η Έκθεση είναι αξιόλογη και υποδειγματική τόσο από πλευράς έκτασης και τεκμηρίωσης όσο και  χρηστικότητας. Είναι αρτιότατη ως βάση για την όποια περαιτέρω αξιολόγηση της Σχολής αλλά και «εργαλείο» για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της Σχολής. Επιπλέον, είναι πιλότος για τη συστηματική, σε ετήσια βάση, εσωτερική αποτίμηση/απογραφή του έργου της Σχολής.

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους της Επιτροπής για τον κόπο τους και το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

O Κοσμήτορας της Σχολής

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Χημικών Μηχανικών 2013-2014
Όνομα: ΣΧΜ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013-2014.pdf, Ανέβηκε: 3/11/2015 11:30, Μέγεθος: 3849kb