ΓενικέςΑνακοινώσεις

Την Δευτέρα 30/1/2023, λόγω της προγραμματισμένης απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία υπό πίεση και για λόγους ασφαλείας, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο κτίριο της Σχολής
από τις 8:00π.μ και μέχρι το τέλος των εργασιών.

Κινητικότητα για σπουδές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2023-2024 (έναρξη κινητικότητας 01.09.2023 - λήξη κινητικότητας 30.09.2024), ότι:

  • για κινητικότητα για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023
  • για κινητικότητα για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 31η Μαΐου 2022 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 1η Μαϊου).

Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Περισσότερες λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus ΕΜΠ

Η Σχολή ΧΜ έχει ενεργές συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια που φαίνονται στη διεύθυνση http://erasmus.ntua.gr/gr/agreements, όπου αναγράφεται και το επίπεδο συνεργασίας (προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές, διδακτορικά).

Επισημαίνεται ότι για τη συνάφεια της ύλης των μαθημάτων, ώστε να γίνει η αντιστοίχιση των μαθημάτων, απαιτείται ανά μάθημα:

  • το φύλλο ταυτότητας του μαθήματος του πανεπιστημίου υποδοχής, στο οποίο να είναι διακριτά: πανεπιστήμιο / κωδικός και τίτλος μαθήματος / ECTS / περιεχόμενο / γλώσσα διδασκαλία,
  • χειρόγραφη επιβεβαίωση στο σχετικό φύλλο ταυτότητας του πανεπιστημίου υποδοχής από το διδάσκοντα ΕΜΠ ή τους συντονιστές Erasmus της Σχολής (Αν. Καθ. Μ. Γιαννακούρου και ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος) με τα ακόλουθα στοιχεία: κωδικός και τίτλος μαθήματος ΕΜΠ / εξάμηνο / ποσοστά αντιστοίχισης / ονοματεπώνυμο και υπογραφή διδάσκοντα ΕΜΠ ή συντονιστή Erasmus.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Επιτροπής Erasmus της Σχολής ΧΜ Σχολής (Αν. Καθ. Μ. Γιαννακούρου και ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος) και στη διεύθυνση email erasmus@chemeng.ntua.gr

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility/, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη διεύθυνση email: ntuaerasmus@gmail.com

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών (διάρκεια από δύο έως έξι μήνες), μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι για:

Δυνατότητα συμμετοχής σε Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση ενόσω εξακολουθούσαν να είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές και να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Οι αιτήσεις για πρακτική θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη διεύθυνση email praktikierasmusntua@gmail.com   

 

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ξεκινάει o επόμενος κύκλος σπουδών του διακεκριμένου διευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Economic POlicies for the Global transition” (EPOG+). Το EPOG+ υπάγεται στην κατηγορία των Erasmus Mundus Joint Master Degrees τα οποία παρέχονται από διεθνείς κοινοπραξίες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διετούς διάρκειας και περιλαμβάνει την παροχή υποτροφιών.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα παγκόσμιας κλάσης στα Οικονομικά και τις Οικονομικές Πολιτικές που σχετίζονται με την πράσινη, ψηφιακή και κοινωνικοοικονομική μετάβαση, υιοθετώντας μια πλουραλιστική και διεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά εμπειρογνωμόνων διεθνούς εμβέλειας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα μπορούν να διαμορφώνουν και να αξιολογούν οικονομικές πολιτικές, και να εξελίσσονται μέσα σε διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά και περιφερειακά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό, δεν περιορίζεται στη συμβατική οικονομική θεωρία αλλά ενσωματώνει ετερόδοξες προσεγγίσεις πολιτικής οικονομίας.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες 3 βασικές κατευθύνσεις σπουδών:

α) Γνώση, Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση,

β) Μακροοικονομία, Χρηματοοικονομική και Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση, και

γ) Ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και Οικολογική Μετάβαση.

Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε μαθήματα, σεμινάρια και δραστηριότητες που ανήκουν στις άλλες δύο κατευθύνσεις.

Το EPOG+ συντονίζεται από το γαλλικό Πολυτεχνείο της Compiègne (ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο με καθεστώς grande école). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 30 (ακαδημαϊκοί και μη ακαδημαϊκοί) συνεργαζόμενοι φορείς από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ανάμεσά τους και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, που έχει αναλάβει τη διδασκαλία μαθήματος για την Καινοτομία, καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο 4ο εξάμηνο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τις δυνατότητες κινητικότητας των φοιτητών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Υποτροφίες

Το EPOG+ παρέχει τη δυνατότητα υποτροφίας που ισχύει για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος (2 έτη) σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιανουαρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδος). Η υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ιστοχώρο του EPOG+.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Απόφαση της 9ης/2022 συνεδρίασης Συγκλήτου
Όνομα: 22_211222aa.pdf, Ανέβηκε: 29/12/2022 19:40, Μέγεθος: 676kb

Το τελευταίο διάστημα  σημειώνονται στη Σχολή μας, γεγονότα που διαταράσσουν σοβαρά την ομαλή λειτουργία της και δημιουργούν  κλίμα φόβου και ανασφάλειας σε σπουδαστές και συναδέλφους: ανεύρεση εκρηκτικών υλικών σε αποθήκη της σχολής, εκτεταμένες δολιοφθορές σε αίθουσες διδασκαλίας, απειλές στην Κοσμήτορα.  και τα σοβαρότερα όλων ο επανειλημμένος ξυλοδαρμός φοιτητή μας και οι στοχευμένες απειλές κατά φοιτητών μας που εμφανίζονται στους τοίχους της σχολής. Οι διδάσκοντες έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι στοχοποιημένοι φοιτητές μας να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

H Γενική Συνέλευση της Σχολής υποστηρίζει αταλάντευτα τις αρχές της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας να συμμετέχουν σε συζητήσεις  χωρίς φόβο λογοκρισίας ή αντιποίνων, να αμφισβητούν απόψεις αλλά όχι να τιμωρούν αυτούς που τις έχουν, να διατηρούν τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις και να τις εκφράζουν ελεύθερα.    

H Γενική Συνέλευση της Σχολής δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της στην επιβολή απόψεων και συμπεριφορών, στην στοχοποίηση ατόμων, στην αυθαιρεσία,  στην κατάληψη χώρων της Σχολής από άτομα ξένα προς την πολυτεχνειακή κοινότητα.

Η Διοίκηση του Πολυτεχνείου και η Πολιτεία οφείλουν  να αξιοποιήσουν  όλα τα νόμιμα μέσα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

 

  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (20-12-2022)
Όνομα: apofasi_gs_20 12 22.pdf, Ανέβηκε: 20/12/2022 20:10, Μέγεθος: 60kb

Συνέντευξη της Καθηγήτριας Αναστασίας Δέτση στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής" (11-12-2022) σχετικά με τους πράσινους διαλύτες και τις εφαρμογές τους στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Καθημερινή της Κυριακής, 11-12-2022
Όνομα: GKKO_12_11122022_CMYK.pdf, Ανέβηκε: 15/12/2022 12:04, Μέγεθος: 846kb

Ο Θανάσης Παπαθανασίου κατετάγη 4ος στο Πανελλήνιο αγώνα  Drone FPV-racing, κατηγορίας F9U.

Ο αγώνας έγινε στις 20 Νοεμβρίου 2022, στο αεροδρόμιο Μυρίνης, στην Καρδίτσα.

Όποιος σπουδαστής ενδιαφέρεται και ασχολείται με σχετικό αερομοντελισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον κ. Παπαθανασίου, ώστε να σχηματιστεί αντίστοιχη ομάδα της Σχολής μας.

Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις/δοκιμές αρκετών συμμετεχόντων στη λίστα κατάταξης, έγιναν, σε μεγάλο μέρος τους, στο ΕΜΠ.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο. 

  Κείμενο μελών ΔΕΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Όνομα: keimeno_dep.pdf, Ανέβηκε: 18/11/2022 09:15, Μέγεθος: 405kb

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε θέσεις οργάνωσης ελέγχου ποιότητας και σχεδιασμού νέων προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, το νέο πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Μ.Π "Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων" της Σχολής Χημικών Μηχανικών προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια!

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του προγράμματος 👇

Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις ποιότητας και ειδικότερα της οργανοληπτικής ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας για τη βιομηχανία τροφίμων και αναλύει τους κανόνες της οργανοληπτικής εξέτασης και τις βασικές αρχές που διέπουν την ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), την ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP) και την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επιχειρήσεις τροφίμων (βιομηχανίες τροφίμων και χώρους μαζικής εστίασης).
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εργαστούν στην οργάνωση του ελέγχου ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων, ενσωματώνοντας τον οργανοληπτικό έλεγχο, και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας τροφίμων HACCP με ενσωμάτωση προαπαιτούμενων προγραμμάτων υγιεινής (PRPs) και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

📅 Hμερομηνία έναρξης : 3 Νοεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του προγράμματος

📌 https://e-learning.ntua.gr/programs/food-quality-and-safety/ 

και σε επικοινωνία με την γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τηλεφωνικά,

📞 210-772-2905 , 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. , είτε μέσω email στο 📩 # kedivim@mail.ntua.gr .

Η ομάδα του CHEM-E-CAR της Σχολής μας προσκαλεί σπουδαστές αλλά και μέλη (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) για να συζητήσει και να μοιραστεί την εμπειρία της από τον πρόσφατο διαγωνισμό στην Πάτρα. Στόχος είναι η προετοιμασία ενός ακόμα οχήματος για τον επόμενο διαγωνισμό.

Η συνάντηση θα γίνει στο Αμφ. Ι, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου και ώρα 15:30.

Ο συντονιστής προετοιμασίας της ομάδας της Σχολής μας, και του Διαγωνισμού CHEM-E-CAR για την Ελλάδα,

Θ. Παπαθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

‹ Νεότερες1234...62Παλαιότερες ›