ΓενικέςΑνακοινώσεις

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις - ροές, την Ροή Α - Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών – «Ρευστά» και την Ροή Β - Υπολογιστική Μηχανική Στερεών – «Στερεά».

Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι και 01/07/2020

  Αίτηση Υποψηφιότητας
Όνομα: Aitnsn ypopsnfiotntas YM 2020-2021.doc, Ανέβηκε: 15/4/2020 10:26, Μέγεθος: 149kb
  Προκήρυξη
Όνομα: Proknruxn YM 2020-2021.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2020 10:26, Μέγεθος: 396kb
Τρίτη, 14 Απριλίου 2020
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Όνομα: ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ.pdf, Ανέβηκε: 14/4/2020 13:55, Μέγεθος: 484kb

Χθες, 7/4/2020, το ΕΜΠ παρέδωσε την πρώτη παρτίδα 100 συνολικά προμετωπίδων στα νοσοκομεία “Ευαγγελισμός” και “Σωτηρία” – συνεπές στην υπόσχεση αρωγής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον δύσκολο αγώνα κατά της πανδημίας του COVID-19.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγής της συγκεκριμένης παρτίδας έγινε από την επιστημονική ομάδα, ερευνητές και φοιτητές, του Εργαστηρίου Προηγμένων Υλικών, Νανο-υλικών και Νανοτεχνολογίας (RNanolabτης Σχολής Χημικών Μηχανικών με συντονισμό από τον Καθηγητή Κώστα Χαριτίδη. Η συνδρομή από την ομάδα του Εργαστηρίου Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών με συντονιστή τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλη Σπιτά ήταν σημαντική. Η κοπή των εμπρόσθιων μερών πραγματοποιείται και στο ΕΜΠ, από την ομάδα του Καθηγητή Η. Ζαχαρόπουλου στο Εργαστήριο Προπλασμάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  Επιπλέον, παραχωρήθηκαν συστήματα εκτύπωσης από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ με τη διαμεσολάβηση του Kοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητή Ν. Κοζύρη και του κ. Θ. Καρούνου. Η όλη προσπάθεια γίνεται με συνεχή συνεννόηση και συντονισμό με την 3DHub, με υπεύθυνο τον κ. Κώστα Κουτρέτσο, επί του τεχνικού μέρους και των πρώτων υλών.

Προγραμματίζεται από τα μέλη, εργαστήρια και ομάδες, του 3DP-NTUA hub, παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερου εύρους υγειονομικής χρήσης, με αυξανόμενο ρυθμό και μέγεθος, με ενεργοποίηση όλο και περισσότερων μονάδων τριδιάστατης εκτύπωσης σε συνδυασμό με σχεδιασμό προϊόντων. Οι δράσεις γίνονται σε στενή συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομειακών μονάδων αιχμής και συγκεκριμένα:

“Σωτηρία”Καθηγητής Κ. Συρίγος, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επ. Καθηγήτρια Γ. Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δρ. Γ. Λώλας, στην Ογκολογική Μονάδα

“Ευαγγελισμός”Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

Ακολουθεί τεχνική ενημέρωση από τη συντονιστική ομάδα του 3DP-NTUA hub.

Με θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους από το ΕΜΠ που εργάζονται εντατικά για την παραγωγή του υλικού και παράκληση για τη συνδρομή όλων όσοι είναι σε θέση να ενώσουν δυνάμεις μαζί τους,

 

Ο Πρύτανης

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

 

Τεχνική Ενημέρωση

Το ΕΜΠ διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να παράγει μέσω της τριδιάστατης προσθετικής κατασκευής (3D printing) πλαστικά εξαρτήματα (PLA, PETG για τα κυρίως μέρη και διάφανα φύλλα PC, PET για το εμπρόσθιο) και συναρμολογήματα που αποτελούν απαραίτητο και ελλείπον υγειονομικό υλικό (μάσκες πολλών χρήσεων με φίλτρα, αναπνευστήρες για ΜΕΘ κ.λπ.) μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (εβδομάδα ή και λιγότερο).

 

Εικόνα 1. Ο βιομηχανικού τύπου εκτυπωτής της δράσης, με 4 ανεξάρτητες κεφαλές εκτύπωσης (αριστερά),
και εκτυπωμένα μέρη των προμετωπίδων (δεξιά). Διαστάσεις φύλλου
προμετωπίδας: 240mmx240mm, δυνατότητα παραγωγής: 250 ανά εβδομάδα [3DP-NTUA hub]

 

Εικόνα 2. Επιπλέον εκτυπωτές που αξιοποιήθηκαν για την παραγωγή

 

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει βιομηχανικής, ημιβιομηχανικής και εργαστηριακής κλίμακας υποδομές και συστήματα, με σύγχρονους τριδιάστατους εκτυπωτές διαφορετικών τεχνολογιών (νήματος, ρητίνης laser κλπ.) και με εξοπλισμό αντίστροφου σχεδιασμού προϊόντων (reverse engineering) όπως ρομποτικές μηχανές CMM που επιτρέπουν μέσα σε λίγες ημέρες να αποτυπωθεί με ακρίβεια ένα υφιστάμενο εξάρτημα - ανταλλακτικό, να ανασχεδιαστεί με τη βοήθεια του υπολογιστή χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και να παραχθεί έτοιμο προς χρήση σε ικανό αριθμό.

 

Σε αυτές τις δραστηριότητες συμβάλλουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μεταδιδάκτορες, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Ερευνητές, φοιτητές με εμπειρία στο αντικείμενο και τις σχετιζόμενες με αυτό τεχνολογίες.

 

Οι ομάδες που υλοποίησαν την παραγωγή της πρώτης παρτίδας 100 προμετωπίδων είναι οι εξής:

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών, Νανο-υλικών και Νανοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Καθ. Κ. Χαριτίδης. Μέλη ομάδας: H. Κούμουλος, Ε. Γκάρτζου, Α. Καρατζά, Μ. Καλογερίνη, Ι. Γαβαλάς, Κ. Ζαφείρης, Σ. Ανάγνου, Κ. Μπάλιας.

Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Αναπλ. Καθ. Β. Σπιτάς. Μέλη ομάδας: Σ. Πολύδωρας, Χ. Βακουφτσής, Γ. Βασιλείου.

Εργαστήριο Προπλασμάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Καθ. Η. Ζαχαρόπουλος. Μέλος ομάδας: Θ. Βαγενάς.

 

Εικόνα 3. Σχέδιο προμετωπίδας (αριστερά), συναρμολογημένη προμετωπίδα (δεξιά).[Πηγή: https://manual.prusa3d.com/

 

Εικόνα 4. Κοπή φύλλων PCγια την κατασκευή της προμετωπίδας [3DP-NTUA hub]

 

Εικόνα 5. Σχεδιασμός και παραμετροποίηση πριν την εκτύπωση (slicing) [3DP-NTUA hub]

 

Εικόνα 6. Συναρμολόγηση (αριστερά) και συσκευασία (δεξιά) [3DP-NTUA hub]

 

Εικόνα 7. Επεξεργασία μετά την εκτύπωση (φινίρισμα) και επιλογή προς συναρμολόγηση [3DP-NTUA hub]

 

Εικόνα 8. Τελικό στάδιο συναρμολόγησης: τοποθέτηση ελαστικού ιμάντα συγκράτησης [3DP-NTUA hub]

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συστρατεύεται στην υποστήριξη του μαχόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19.  

Διαθέτει το ποσό των 50.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για την ενίσχυση δύο νοσοκομείων, του Γ. Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός» και του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» μέσω δωρεάς για την προμήθεια νοσοκομειακού υλικού.

Διαθέτει τον αξιόλογο εξοπλισμό εργαστηριακών μονάδων του, αποτελούμενο από συστήματα 3D εκτύπωσης βιομηχανικής και ημι-βιομηχανικής κλίμακας καθώς και 3D σάρωσης, για την παραγωγή και αντίστροφο σχεδιασμό εξαρτημάτων και αναλωσίμων για την έκτακτη κάλυψη ελλείποντος υγειονομικού υλικού (προστατευτικές ασπίδες, μάσκες πολλών χρήσεων, ανταλλακτικά αναπνευστήρων κλπ.). Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός για ανταλλακτικά και κατασκευές.  Η αξιοποίηση του εξοπλισμού συνοδεύεται από ιδίους πόρους σε προσωπικό και πρώτες ύλες. Συγκροτήθηκε Επιτροπή* του ΕΜΠ, 3DP-NTUA hub, η οποία θα λειτουργεί και ως σύνδεσμος με το Υπουργείο Υγείας, για την ένταξη στον κεντρικό σχεδιασμό της σχετικής δραστηριότητας στο Ίδρυμα.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους μάχονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αγώνας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας είναι ηρωϊκός. Υποχρέωση όλων μας είναι να συμμετέχουμε στην καθολική προσπάθεια τηρώντας αυστηρά τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας, της δικής μας και των συμπολιτών μας. ‘Ετσι ενισχύουμε την αντοχή του ΕΣΥ στη μεγάλη πίεση που υφίσταται.

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ

 

  Ο Πρύτανης                                        Οι Αντιπρυτάνεις

Α. Μπουντουβής                 Ε. Σαπουντζάκης, Ι. Χατζηγεωργίου, Δ. Γκιντίδης

 

*Συντονιστές Επιτροπής: Καθ. Κ. Χαριτίδης, Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών, Νανο-υλικών και Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Aναπλ. Καθ. Β. Σπιτάς, Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

  Δελτίο Τύπου
Όνομα: DELTIO_TYPOY_PRYTANEIA.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2020 21:08, Μέγεθος: 238kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Μήνυμα Κοσμήτορα
Όνομα: mhnyma_kosmhtora.pdf, Ανέβηκε: 21/3/2020 15:36, Μέγεθος: 386kb

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

  Μέτρα προστασίας
Όνομα: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η.pdf, Ανέβηκε: 13/3/2020 11:00, Μέγεθος: 579kb
  Ανακοίνωση Πρυτανείας
Όνομα: EKTAKTA_ΜΕΤΡΑ.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2020 14:22, Μέγεθος: 101kb
  ΦΕΚ Α'55/11-03-2020
Όνομα: pnp_fek55.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2020 14:23, Μέγεθος: 168kb

Αναστέλλεται από αύριο, 11 Μαρτίου 2020, για δύο εβδομάδες η λειτουργία του ΕΜΠ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τη σημερινή σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας που αναφέρεται σε όλες τις δομές των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (βλ. συνημμένο ΦΕΚ), η αναστολή αφορά στα εξής:

α) Τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

Η αναστολή λειτουργίας ΔΕΝ περιλαμβάνει:

α) Τις διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, β) τις ερευνητικές δραστηριότητες, γ) τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τα παραπάνω θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

  Σχετικό ΦΕΚ
Όνομα: fek_731-1-koronoios_9-3-2020.pdf, Ανέβηκε: 10/3/2020 20:16, Μέγεθος: 138kb

Το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (ASF) επιστρέφει φέτος, για 7η συνεχόμενη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από 1 - 5 Απριλίου. Το ASF 2020 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία - SciCo», το British Council, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με πλειάδα ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Στρατηγικοί συνεργάτες του ASF 2020 είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα ερευνητικά κέντρα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΙΤΕ, ΑΘΗΝΑ και το           Me and AI.

Η σχολή μας θα συμμετάσχει για τρεις ημέρες, 3, 4 και 5 Απριλίου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο φετινό ASF καλούνται να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση: ntziouni@mail.ntua.gr, αυστηρά μέχρι την Τρίτη 3/03/2020.  

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  R-Nano Lab in JEC World 2020
Όνομα: Announcement for JEC.pdf, Ανέβηκε: 20/2/2020 15:01, Μέγεθος: 441kb
‹ Νεότερες1234...51Παλαιότερες ›