ΕργαστήριοΓενικήςΧημείας

Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας ιδρύθηκε το 1887 με τον τίτλο "Γενική Πειραματική Χημεία" και παρείχε διδασκαλία της χημείας σε όλους τους σπουδαστές του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Το 1983 εντάχθηκε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο ΦΕΚ αριθ. 80/1-3-83/τ.Β' με τον τίτλο που φέρει έως σήμερα.

Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας συμμετέχει στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στα εξής προπτυχιακά μαθήματα:

Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα σε προπτυχιακά μαθήματα κατανέμεται εκτός από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και σε άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π. όπως στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Γενική Χημεία, 5ο εξάμηνο & Επιστήμη των Υλικών, 7ο εξάμηνο) και στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Γενική Χημεία, 8ο εξάμηνο).

Επίσης, συμμετέχει στη διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Π.Μ.Σ. του ΕΜΠ με επισπεύδουσα Σχολή τη Σχολή Χημικών Μηχανικών «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών», τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών «Συστήματα Αυτοματισμού», Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών». Επιπλέον συμμετέχει και στη διδασκαλία μαθημάτων του Διιδρυματικού Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας αφορά κυρίως τις εξής περιοχές:

 • Ηλεκτροχημική  Σύνθεση και Χαρακτηρισμός  Μεταλλικών, Ημιαγώγιμων και Σύνθετων Υλικών
  • Ηλεκτροκρυστάλλωση μετάλλων και κραμάτων με μεθόδους συνεχούς και παλμικού ρεύματος. Μελέτη δομικών και μηχανικών ιδιοτήτων.
  • Ηλεκτρολυτική παρασκευή και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων ανόργανων ημιαγωγών - Ηλεκτροχημική σύνθεση χαλκογενιδίων των μετάλλων. Μελέτη δομικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων.
  • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων μικρο- και μακρο-μοριακών οργανικών και υβριδικών συστημάτων ημιαγωγών.
  • Εφαρμογή μεθόδων ηλεκτροχημικής ανάλυσης (βολταμμετρία, χρονοαμπερομετρία, φασματοσκοπία φωτορεύματος, φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης)
  • Ανάπτυξη φωτοηλεκτροχημικών διατάξεων
  • Ηλεκτρολυτική και μη ηλεκτρολυτική απόθεση μετάλλων, κραμάτων αι σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας  - Μελέτη δομής και μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους
  • Ηλεκτροχημική  παρασκευή μεταλλικών νανοσωλήνων, νανοσυρμάτων και νανοδομημένων ανόργανων μοτίβων (patterns) για τη σύνθεση μεταλλικών νανο-υλικών μίας διάστασης.
 • Μελέτη συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος
  • Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Διαχείριση βιοαποβλήτων (αερόβιες- αναερόβιες επεξεργασίες)
  • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα)
  • Έλεγχος και παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος
  • Ρύπανση και προστασία υδατικού περιβάλλοντος
  • Διεργασίες ιοντοεναλλαγής-προσρόφησης
  • Επεξεργασίες νερού και υγρών αποβλήτων
 • Σύνθεση νανουλικών με χημικές μεθόδους, χαρακτηρισμός και μελέτη φωτοεπαγόμενων ιδιοτήτων τους
  • Σύνθεση φωτοκαταλυτικών ημιαγωγών οξειδίων μετάλλων με χημική τροποποίηση και σύνθετων νανοσωματιδίων
  • Δομικός χαρακτηρισμός φωτοκαταλυτικών υλικών με φασματοσκοπικές μεθόδους.
  • Εφαρμογές μελέτης μηχανισμού φωτοκατάλυσης.
  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός «έξυπνων» νανοσύνθετων αυτό-καθαριζόμενων υλικών με φωτοκαταλυτικές, αντι-μικροβιακές και αντι-καρκινικές ιδιότητες
 • Διδακτική Χημείας και Τεχνολογίας και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών και Επικοινωνίας