ΕργαστήριοΤεχνολογίαςΚαυσίμωνκαιΛιπαντικών

Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το μάθημα Ενεργειακές Τεχνολογίες στο 7ο εξάμηνο της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Υποστηρίζονται εργαστηριακά τα παρακάτω μαθήματα:

 • Υγρά Καύσιμα (8ο εξάμηνο Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εμβάθυνση Ενέργεια, Κατεύθυνση Περιβάλλον - Ενέργεια, με 10 εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Αέρια και Στερεά Καύσιμα (9ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών, Εμβάθυνση Ενέργεια, Κατεύθυνση Περιβάλλον - Ενέργεια, με 6 εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών με έμφαση στα Ναυτιλιακά Καύσιμα και Λίπανση Κινητήρων Πλοίων διδάσκεται στο 9ο Εξάμηνο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ με 4 εργαστηριακές ασκήσεις

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας».

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 • Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων (αέρια, βενζίνες, αεροπορικά, ντήζελ, ναυτιλιακά, μαζούτ)
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάπτυξη κύκλων οδήγησης (εφαρμογή σε υπολογιστικά μοντέλα εκπομπών ρύπων)
 • Ανάπτυξη και τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης βελτιωτικών προσθέτων καυσίμων,
 • Εισαγωγή και ένταξη των βιοκαυσί?ων στο Ενεργειακό Ισοζύγιο (πρώτες ύλες, παραγωγή, ποιότητα, προδιαγραφές)
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα διακίνηση καυσίμων
 • Διασφάλιση της ποιότητας βενζίνης και ντήζελ σε πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Διερεύνηση μεθόδων ταχέως εντοπισμού της νοθείας καυσίμων και αξιολόγησης των τεχνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ταυτοποίηση πετρελαιοκηλίδων, αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης ?ε διασκορπιστικά και απορροφητικά υλικά
 • Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων
 • Διαχείριση χρησιμοποιημένων λιπαντικών
 • Αναβάθμιση υγρών καυσίμων ?ε ήπιες μεθόδους (οξειδωτική αποθείωση, εκχύλιση με διαλύτες
 • Συσχετισμός ιδιοτήτων καυσίμων με εκπομπές καυσαερίων από μηχανές εσωτερικής καύσης
 • Ποιότητα ανάφλεξης μέσων και βαρέων κλασμάτων πετρελαίου (αριθμός κετανίου και ισοδύναμες μέθοδοι σε βαρέα κλάσματα)
 • Εισαγωγή και χρήση βιοαιθανόλης και παραγώγων της (αιθυλαιθέρες) ως συστατικό της βενζίνης
 • Αξιολόγηση και χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης,
 • Αξιολόγηση ποιότητας ναυτιλιακών καυσίμων
 • Αναβάθμιση μέσων κλασμάτων κακής ποιότητας σε συνεπεξεργασία με υπολειμματική βιομάζα (τηγανέλαια)

Το Εργαστήριο έχει δυνατότητες παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις για ποιοτικό έλεγχο καυσίμων, λιπαντικών και υλικών πυρασφάλειας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για πραγματογνωμοσύνες και γνωματεύσεις.

Το Εργαστήριο διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για συγκεκριμένες μεθόδους δοκιμής.