ΕργαστήριοΤεχνολογίαςΚαυσίμωνκαιΛιπαντικών

Υποστηρίζονται εργαστηριακά τα παρακάτω μαθήματα:

 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών (8ο Εξάμηνο Χημικών Μηχανικών με 12 εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Θεωρία και Τεχνική της Καύσης (8ο Εξάμηνο Χημικών Μηχανικών με 4 Εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Το μάθημα της Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών διδάσκεται (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σχολής) στο 9ο Εξάμηνο Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ με 6 εργαστηριακές ασκήσεις
 • Το μάθημα Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών με έμφαση στα Ναυτιλιακά Καύσιμα και Λίπανση Κινητήρων Πλοίων διδάσκεται στο 9ο Εξάμηνο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ με 4 εργαστηριακές ασκήσεις

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας».

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΤΚΛ αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 • Διασφάλιση Ποιότητας Καυσίμων (Αέρια, Βενζίνες, Αεροπορικά, Ντήζελ, Ναυτιλιακά, Μαζούτ)
 • Αναβάθμιση Στερεών Καυσίμων Χαμηλής Ποιότητας με ήπιες μεθόδους
 • Αναβάθμιση Υγρών Καυσίμων
 • Συσχετισμός της σύστασης καυσίμων με χαρακτηριστικά της καύσης (απόδοση – εκπομπές)
 • Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων
 • Πυρασφάλεια σε πρατήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων
 • Νέα βελτιωτικά πρόσθετα για καύσιμα, ορυκτέλαια και γράσα
 • Ταυτοποίηση και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων
 • Ρύπανση περιβάλλοντος από καύσιμα και καύση
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση το Βιοντήζελ και Βιοαιθανόλη.
 • Εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών στην καταγραφή και αντιμετώπιση της ρύπανσης από οχήματα
 • Εφαρμογή της Τηλεματικής στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία μαθημάτων για την «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών» και την «Ρύπανση του περιβάλλοντος από Καύσιμα και Καύση»
 • Κυψέλες Καυσίμου (fuel cells)
 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων ταχείας απόκρισης – μικρού όγκου στην ποιοτική ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών

Το εργαστήριο έχει δυνατότητες παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις για ποιοτικό έλεγχο καυσίμων, λιπαντικών και υλικών πυρασφάλειας. Επιπλέον έχει την δυνατότητα για πραγματογνωμοσύνες και γνωματεύσεις.