Βασιλεία Ρηγοπούλου-Κασελούρη
Ομότιμη ΚαθηγήτριαΒιογραφικό: