Εκδηλώσεις

Το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications" IMA-2021 (www.ima2021.gr) συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για πρώτη φόρα διαδικτυακά κατά το διάστημα 20-23 Σεπτεμβρίου 2021. Τα συνέδρια ΙΜΑ, που αποτελούν πλέον θεσμό στο χώρο της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης και διοργανώνονται σε διετή βάση από το 1999, καλύπτουν όλα τα πεδία των σύγχρονων τάσεων, εφαρμογών και εξελίξεων των αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε τομείς αιχμής, όπως του περιβάλλοντος, των υλικών, των φαρμάκων των τροφίμων κ.α. προσελκύοντας υψηλού επιπέδου επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και βιομηχανικό χώρο.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 • Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Χρωματογραφικές, Θερμικές και Μικροσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Σύγχρονες εξελίξεις στη συλλογή, προετοιμασία και αποθήκευση δειγμάτων
 • Τεχνικές διαχωρισμού
 • Συνδυασμένες τεχνικές (LC/MS, GC/MS, ICP/MS)
 • Ανάλυση ιχνοποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης (speciation analysis)
 • Βιοαναλυτικές και Ανοσοαναλυτικές τεχνικές
 • Μικροσυστήματα ανάλυσης (chips)
 • Ρομποτική και Αυτοματοποίηση
 • Χημικοί και βιο-αισθητήρες
 • Διαχείριση εργαστηριακών αναλύσεων (LIMS), Χημειομετρία, Έλεγχος διεργασιών με αναλυτικές μεθόδους
 • Αναλύσεις πεδίου - Φορητά όργανα
 • Έλεγχος ποιότητας, Διαπίστευση εργαστηρίων
 • Εφαρμογές Αναλυτικών Τεχνικών στο Περιβάλλον, Βιοϊατρική, Φαρμακευτική, Τρόφιμα, Υλικά (Νανοϋλικά, Έξυπνα Υλικά, Ανάλυση Επιφανειών), Αρχαιομετρία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τρείς ειδικές θεματικές περιοχές, όπως η ανάλυση ταυτοποίησης και μετάδοσης ιών, η μετρολογία αερολυμάτων και οι προηγμένες τεχνικές χαρακτηρισμού με φασματοσκοπία ακτίνων Χ.

Λόγω της πανδημίας και των δυσκολιών που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις και τις μαζικές συγκεντρώσεις, η φετινή διοργάνωση θα λάβει χώρα μέσω διαδικτυακής μετάδοσης (Virtual event). Ωστόσο, λόγω του σημαντικά μειωμένου κόστους εγγραφής, αναμένεται συμμετοχή σημαντικού αριθμού επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων ενώ η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως θα επιτρέψει την διευρυμένη παρουσία ερευνητών υψηλού επιπέδου από απομακρυσμένα σημεία. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προφορικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις αναρτήσεων ενώ στα πλαίσια του θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία με παρουσίαση επιστημονικού εξοπλισμού και μεθόδων που άπτονται της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης.

Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ima2021.gr

 

Το προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής

Μανασσής Μήτρακας, Καθηγητής (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ)

Μαρία Όξενκιουν-Πετροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια (Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ)

Φώτης Τσόπελας, Επίκουρος Καθηγητής (Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ)