Εκδηλώσεις
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι τιμή μας να σας προσκαλέσουμε στο 14ο Συμπόσιο Χρωμάτων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ΕΙΕ, στις 19 και 20 Μαρτίου 2020.

Το επιστημονικό τμήμα «Χρώματα-Βερνίκια-Μελάνια» της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), διοργανώνουν το 14ο Συμπόσιο Χρωμάτων με τίτλο «Έρευνα και Τεχνολογία στα Χρώματα, Βερνίκια και Μελάνια, Ένα φωτεινό μέλλον».

Καλείστε να υποβάλετε τις περιλήψεις σας, περιγράφοντας τα επιστημονικά ευρήματά σας, προκειμένου να κριθούν για παρουσίαση στο Συμπόσιο. Παράλληλα, ενθαρρύνονται φοιτητές και νέοι ερευνητές να υποβάλουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Το 14ο Συμπόσιο Χρωμάτων περιλαμβάνει επίσης ενότητα αναρτημένων ανακοινώσεων (Posters). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την αξιολόγηση της περίληψής τους αποκλειστικά για την παρουσίαση στην ανωτέρω ενότητα.

Οι περιλήψεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω φόρμας και απαιτείται η εγγραφή του ομιλητή μέσω της ιστοσελίδας του Συμποσίου. Η προθεσμία για την υποβολή Τίτλου Εργασίας και Περίληψης είναι: 27 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.greekpaints.com/συμπόσιο-2020/

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής,

Kώστας Α. Χαριτίδης