Εκδηλώσεις

Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus+ στους φοιτητές της Σχολής Χημικών στην αίθουσα «Ν. Κουμούτσου», από την Καθ. Ε. Γρηγοροπούλου, Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ στη Σχολή ΧΜ, και την Α. Λαμπροπούλου, Γραφείο Erasmus Σχολής ΧΜ.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν απόφοιτοι του προγράμματος, αλλά και υπότροφοι που συμμετείχαν μέσω skype από τα ιδρύματα υποδοχής τους, οι οποίοι μοιράστηκαν με ενθουσιασμό την εμπειρία τους.

Η κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση μέσω των προγραμμάτων διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας ανοίγει ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και πολιτισμικούς ορίζοντες, δημιουργεί γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και φίλους και τους πρώτους Ευρωπαίους πολίτες της γενιάς μας.

Στιγμιότυπα

     

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συνεργασίας Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Έγχρωμο αρχείο, Αρχείο για Εκτύπωση