Εκδηλώσεις

Tη Δευτέρα 11/6/2018 θα γίνει παρουσίαση της προόδου της ερευνητικής δραστηριότητας των Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) του Τομέα ΙΙ -- Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων των ΥΔ θα ανακοινωθεί σύντομα.