Εκδηλώσεις

Χορηγούνται υποτροφίες, με τη μορφή δωρεάν εγγραφών,  σε 10 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής, για την παρακολούθηση τουλάχιστον τριων (3) ημερίδων του δεύτερου Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στο ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος», 30/6 - 4/7, σύμφωνα με το συνημμένο.

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποφήφιοι διδάκτορες της Σχολής μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα συμμετοχής για δωρεάν εγγραφή, στέλνοντας email στη διεύθυνση hellenic-forum-2014@chemeng.ntua.gr με τα ακόλουθα στοιχεία. Θα επιλεγούν μέχρι 10 από τους υποψήφιους.

1) Oνομα

2) Εmail και τηλέφωνο

3) Ιδιότητα (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας)

4) Ετος γέννησης

5α) Για προπτυχιακούς:
          Ετος εισαγωγής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Αριθμός Μητρώου
          (Αν υπάρχει) Τίτλος (υπό εκπόνηση) διπλωματικής εργασίας και όνομα  επιβλέποντος  

5β) Για μεταπτυχιακούς:
        Προπτυχιακός τίτλος σπουδών
        Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο φοιτούν και ημερομηνία πρώτης εγγραφής σε αυτό

5γ) Για υποψήφιους διδάκτορες:
      Προπτυχιακός τίτλος σπουδών
      Θέμα διδακτορικής διατριβής, όνομα επιβλέποντος και ημερομηνία έναρξης εκπόνησης διατριβής

6) Συνοπτική τεκμηρίωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ελληνικό Φόρουμ και τους τίτλους των τριών ημερίδων τις οποίες θα παρακολουθήσουν.


Η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να γίνει (με email) μέχρι τη Δευτέρα, 23/6/2014, ώρα 15:00. Oσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν με email.

* H επιλογή ολοκληρώθηκε και ενημερώθηκαν όσοι επελέγησαν (23/6/2014)

 

  Χορήγηση υποτροφιών για το Ελληνικό Φόρουμ
Όνομα: INVITATION_SCOLARSHIPS to the_2nd HELLENIC FORUM @ DEMOKRITOS 30 06-04 07 2014.pdf, Ανέβηκε: 19/6/2014 21:07, Μέγεθος: 153kb