ΕρευνητικήΜονάδαΔιαχείρισηςΕνεργειακών
και
ΠεριβαλλοντικώνΣυστημάτων

Η Ερευνητική Μονάδα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ
  • Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων

Η διδασκαλία συμπληρώνεται με υπολογιστικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Προσωπικών Υπολογιστών του Τμήματος.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Ερευνητική Μονάδα συμμετέχει στην οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», κατεύθυνση «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος». Καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συστημάτων και Επιπτώσεις
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ

Η ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας εντοπίζεται σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Κύριοι άξονες της έρευνας σε ό,τι αφορά την Διαχείριση Ενέργειας είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός με ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και τον οικιακό τομέα. Στον τομέα της Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων έμφαση δίνεται στη διαχείριση υδατικών πόρων, την διαχείριση του περιβάλλοντος και την προστασία του αέριου αποδέκτη.

Η ερευνητική προσπάθεια υποστηρίζεται από μία σειρά ερευνητικών έργων τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με μεγάλο αριθμό επιστημονικών Κέντρων της Ευρώπης.

Σύνδεσμοι