ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Κ. Μαγουλάς, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Π. Βασιλείου, Καθηγήτρια
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια
Δ. Καρώνης, Αναπλ. Καθηγητής
K. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
Α. Τσακανίκας, Επίκ. Καθηγητής
Κ. Χατζηλυμπέρης, Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
Δ. Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Π. Βασιλείου, Καθηγήτρια
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Π. Ταραντίλη, Καθηγήτρια