ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Γ. Κακάλη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής
Ε. Βουτσάς, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Α. Δέτση, Καθηγήτρια
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
K. Κορδάτος, Καθηγητής
Α. Μπακόλας, Αναπλ. Καθηγητής
Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Ε. Τόπακας, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
Ε. Κανελλοπούλου, Εκπρόσωπος Ε.T.E.Π.

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Α. Δέτση, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Γ. Στεφανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Α. Μπακόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Ε. Τόπακας, Αναπληρωτής Καθηγητής