ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Γ. Κακάλη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής
Ε. Βουτσάς, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Α. Καραντώνης, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Καρώνης, Καθηγητής
Κ. Κόλλια, Καθηγήτρια
K. Κορδάτος, Καθηγητής
Α. Μπακόλας, Αναπλ. Καθηγητής
Α. Παππά, Καθηγήτρια
Ε. Τόπακας, Αναπλ. Καθηγητής
Α. Τσακανίκας, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Α. Παππά, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Α. Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Α. Μπακόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Ε. Τόπακας, Αναπληρωτής Καθηγητής