ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Γ. Κακάλη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής
A. Τσακανίκας, Αναπλ. Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα
Α. Δέτση, Καθηγήτρια
Γ. Στεφανίδης, Καθηγητής
Α. Καραντώνης, Καθηγητής
Σ. Βουγιούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Α. Δέτση, Καθηγήτρια
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Γ. Στεφανίδης, Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Α. Καραντώνης, Καθηγητής
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Σ. Βουγιούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια