ΔιπλωματικήΕργασία

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί σημαντικό τμήμα και επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Κατά την εκπόνηση της ΔΕ οι φοιτητές καλούνται να συνθέσουν τις γνώσεις τους, να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους, να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν κατά τη φοίτησή τους, να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και να κατανοήσουν/εφαρμόσουν σύγχρονες υπολογιστικές και μετρητικές τεχνικές. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν ατομικές πρωτοβουλίες, να λειτουργήσουν ως μέλη ομάδας, στο περιβάλλον του ερευνητικού εργαστηρίου στο οποίο εκπονείται η ΔΕ και να έρθουν σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία.

H Διπλωματική εργασία αναφέρεται σε ένα από τα μαθήματα που ορίζει η Σχολή με την έναρξη κάθε εξαμήνου, μετά από αίτηση του τελειόφοιτου φοιτητή και τελική κατανομή από τη Σχολή κατά τους μήνες Nοέμβριο και Mάρτιο. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. H προφορική εξέταση γίνεται στις περιόδους Iουνίου, Oκτωβρίου και Φεβρουαρίου, μετά τις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων.

Στο πλαίσιο εκπόνησης των ΔΕ, η Σχολή Χημικών Μηχανικών ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις συνεργασίες με ερευνητικά ινστιτούτα και βιομηχανίες καθώς και τις διατομεακές/διασχολικές συνεργασίες. Επίσης ενθαρρύνεται η εκπόνηση ΔΕ μέσω του προγράμματος ERASMUS. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με απόφαση της Σχολής η ΔΕ μπορεί να συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα.

Η ΔΕ εκπονείται κατά τη διάρκεια του 10ου ή/και 9ου εξαμήνου.

Η ΔΕ εκπονείται ατομικά από κάθε φοιτητή, κάτω από την επίβλεψη του μέλους ΔΕΠ που έχει προτείνει το θέμα. Η έκταση των θεμάτων πρέπει να επιτρέπει την ολοκλήρωση της ΔΕ στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου πλήρους απασχόλησης του φοιτητή.

Διαβάστε τον πλήρη οδηγό